Δείτε δύο σύντομα βίντεο που παρουσιάζουν ορισμένες πλευρές του προγράμματος. Προέρχονται από υλικό που συλλέγεται γιά τη δημιουργία ντοκιμαντέρ, το οποίο θα αποκτήσει τελική μορφή αργότερα, με την πρόοδο του προγράμματος.

Tagged with:
 

Comments are closed.