Παραδοτέα του προγράμματος

 

Σχέδιο Διαχείρισης After-LIFE

Εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία
1. Σελίδες δραστηριοτήτων
2. Ενημερωτικό υλικό
2.a Παρουσίαση Ζώνης Ειδικής Προστασίας Ανδρου
2.b πληροφορίες
3. Υποστηρικτικό υλικό
3.a “Είμαστε κι εμείς εδώ”
3.b “Πόσοι κρύβονται”
3.c “Μαυροπετρίτης και σπιζαετός”
3.d Δάση της Ανδρου
4. Copyright

Σχέδιο Διαχείρισης
1.α. Σχέδιο διαχείρισης (τελική έκδοση)
1.β. παράρτημα I (πίνακες)
1.γ παράρτημα II (μελέτη χερσαίας βιοποικιλότητας)
1.δ παράρτημα III (μελέτη θαλάσσιας ποσειδωνίας)
1.ε παράρτημα IV (χλωριδική μελέτη)
1.στ παράρτημα V (χάρτες)
2. Μελέτη σκοπιμότητας

Γεωβάση Χωρικών Δεδομένων ΖΕΠ Ανδρου

Εκτίμηση Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς (FRV) στην Άνδρο (πλήρες κείμενο κατόπιν επικοινωνίας)

Σχέδια δράσης

Παρακολούθηση προγράμματος

Προωθητικό υλικό
 

Comments are closed.