Συμπράττοντες φορείς:

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Άνδρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την εταιρεία συμβούλων περιβαλλοντικού σχεδιασμού NCC.ΕΠΕ. Το έργο αποτελεί το προϊόν τριετούς προσπάθειας και σχεδιασμού για τη διατήρηση του τόπου. Στα προηγούμενα 2 έτη, η πρόταση υποβλήθηκε στην Επιτροπή και κρίθηκε ως μη επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Life, λόγω του ότι ο τόπος δεν είχε ακόμη θεσμοθετηθεί ως ΖΕΠ. Tο εμπόδιο αυτό ξεπεράστηκε στις αρχές του 2010, με την επίσημη θεσμοθέτηση της ΖΕΠ της Άνδρου. Υπάρχει μεγάλη τοπική υποστήριξη του έργου και υψηλές προσδοκίες για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων διατήρησης των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.

Οι συμπράττοντες φορείς διαθέτουν ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των δράσεων διατήρησης και προστασίας των ειδών στόχων του προγράμματος Life.

 

Comments are closed.