Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 

 • Καλά δομημένη και αποτελεσματική διαχείριση του έργου για να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης.
 • Παραγωγή του Σχεδίου Διαχείρισης ΖΕΠ, σχεδίων δράσης για τα 4 είδη στόχους, σχεδίου παρακολούθησης, σχεδίου  επιτήρησης – φύλαξης, σχεδίου επικοινωνίας, καθώς και γεωγραφικής βάσης δεδομένων με πληροφορίες για τα 4 είδη, τους βιοτόπους τους και τη ΖΕΠ, συμβατής με τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών.
 • Ίδρυση και πιλοτική λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης της ΖΕΠ και του προγράμματος επιτήρησης – φύλαξης.
 • Ολοκληρωτική εξάλειψη των ειδών εισβολέων (αρουραίων), από τουλάχιστον 5 αποικίες του Μαυροπετρίτη, του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα.
 • Έλεγχος του πληθυσμού του ασημόγλαρου σε τουλάχιστον 3 αποικίες του σε νησίδες γύρω από την Άνδρο που επηρεάζουν τον Αιγαιόγλαρο.
 • Κατασκευή τουλάχιστον 200 τεχνητών φωλιών και φύτευση 100 ενδημικών θάμνων για την βελτίωση της διαθεσιμότητας περιοχών φωλιάσματος του Μαυροπετρίτη και του Θαλασσοκόρακα.
 • Αναζωογόνηση των καλλιεργειών σε τουλάχιστον 10 εκτάρια (ha), σε χώρους με αναβαθμίδες και εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, που θα νοικιαστούν από τον Δήμο Άνδρου, καλλιέργεια παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών και ανακαίνιση-εγκατάσταση 3 περιστερώνων για την αύξηση της διαθεσιμότητας της τροφής του μαυροπετρίτη και του σπιζαετού.
 • Δημιουργία τοπικού κέντρου πρώτων βοηθειών για την άγρια ζωή, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΝΙΜΑ.
 • Δημιουργία 15 μικρών υδατοσυλλογών για την άγρια ζωή, και παρεμβάσεις αποκατάστασης -διαχείρισης 5 εκταρίων παράκτιων υγροτόπων για να αυξηθεί η αφθονία της τροφής των δύο αρπακτικών ειδών πτηνών.
 • Εγκατάσταση και προώθηση της χρήσης σημαδούρων αγκυροβόλησης που δεν βλάπτουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας και οριοθέτηση των περιοχών  εποχιακής ρύθμισης της αλιείας.
 • Συνολική βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού μεταξύ των κατοίκων, των επισκεπτών και των διαφόρων ομάδων ενδιαφέροντος και φορέων για τη διατήρηση των 4 ειδών πτηνών στην περιοχή της ΖΕΠ Άνδρου.
 

Comments are closed.