Φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφικό υλικό » Δράση Α.1: Εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης της ΖΕΠ
A1_JakobFric-NCC.jpg
A1_JakobFric-NCC.jpg
Eleonora’s falcon ringing, © Jakob Fric, NCC
A1_JennyGalani-NCC.jpg
A1_JennyGalani-NCC.jpg
Wetland mapping, © Jenny Galani, NCC
A1_NCCArchive.jpg
A1_NCCArchive.jpg
Visit for elaboration of wetland restoration plan, © NCC Archive
A1_VassilisGoritsas-NCC.jpg
A1_VassilisGoritsas-NCC.jpg
Sensitivity mapping, © Vassilis Goritsas, NCC

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση Α.2: Εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων και των προαπαιτούμενων τεχνικών εγγράφων για διαχειριστικές δράσεις διατήρησης
A2_GiorgosPavlakos-MaThStudio (2).jpg
A2_GiorgosPavlakos-MaThStudio (2).jpg
Eleonora’s falcon telemetry, © George Pavlakis MaThStudio
A2_GiorgosPavlakos-MaThStudio.jpg
A2_GiorgosPavlakos-MaThStudio.jpg
Night migration monitoring with ornithological radar, © George Pavlakos, MaThStudio
A2_MargaritaTzali-NCC.jpg
A2_MargaritaTzali-NCC.jpg
Eleonora’s falcon telemetry, © Jakob Fric, NCC
A2_NCCArchive.jpg
A2_NCCArchive.jpg
Poster on monitoring with ornithological radar at international conference, Rome, © NCC Archive
A2_TasosDimalexis-NCC.jpg
A2_TasosDimalexis-NCC.jpg
Eleonora’s falcon movements monitoring with ornithological radar, © Tasos Dimalexis, NCC

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση C.1: Διαχείριση νησιωτικών ενδιαιτημάτων φωλιάσματος: Εργασίες εξάλειψης αρουραίων
C1_JakobFric-NCC.jpg
C1_JakobFric-NCC.jpg
Rat eradication station baiting, © Jakob Fric, NCC
C1_VassilisGoritsas-NCC (1).jpg
C1_VassilisGoritsas-NCC (1).jpg
Rat eradication station baiting, © Vassilis Goritsas, NCC
C1_VassilisGoritsas-NCC (2).jpg
C1_VassilisGoritsas-NCC (2).jpg
Rat eradication station placement, © Vassilis Goritsas, NCC
C1_VassilisGoritsas-NCC (3).jpg
C1_VassilisGoritsas-NCC (3).jpg
Rat eradication station placement, © Vassilis Goritsas, NCC
C1_VassilisGoritsas-NCC.jpg
C1_VassilisGoritsas-NCC.jpg
Rat eradication station baiting, © Vassilis Goritsas, NCC

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση C.2: Διαχείριση νησιωτικών ενδιαιτημάτων φωλιάσματος: Έλεγχος του πληθυσμού του Ασημόγλαρου
C2_DanaePortolou-HOS.jpg
C2_DanaePortolou-HOS.jpg
Yellow-legged Gull egg oiling, © Danae Portolou, HOS/ BirdLife Greece
C2_JakobFric-NCC (2).jpg
C2_JakobFric-NCC (2).jpg
Yellow-legged Gull egg oiling, © Jakob Fric, NCC
C2_JakobFric-NCC.jpg
C2_JakobFric-NCC.jpg
Yellow-legged Gull egg oiling, © Jakob Fric, NCC

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση C.3: Διαχείριση νησιωτικών ενδιαιτημάτων φωλιάσματος: Βελτίωση της διαθεσιμότητας των ενδιαιτημάτων φωλιάσματος
C3_JakobFric-NCC.jpg
C3_JakobFric-NCC.jpg
Eleonora’s falcon nestlings in artificial nest, © Jakob Fric, NCC
C3_NCCArchive (1).jpg
C3_NCCArchive (1).jpg
Planting of shrubs and caper for creation of nesting sites on islets, © NCC Archive
C3_NCCArchive (2).jpg
C3_NCCArchive (2).jpg
Planting of shrubs and caper for creation of nesting sites on islets, © NCC Archive
C3_NCCArchive (3).jpg
C3_NCCArchive (3).jpg
Planting of shrubs and caper for creation of nesting sites on islets, © NCC Archive
C3_NCCArchive (4).jpg
C3_NCCArchive (4).jpg
Planting of shrubs and caper for creation of nesting sites on islets, © NCC Archive
C3_NCCArchive (5).jpg
C3_NCCArchive (5).jpg
Artificial nest for Eleonora’s falcon on islet, © NCC Archive
C3_NCCArchive (6).jpg
C3_NCCArchive (6).jpg
Artificial nest for Eleonora’s falcon on islet, © NCC Archive
C3_NCCArchive (7).jpg
C3_NCCArchive (7).jpg
Preparation of artificial nest for Eleonora’s falcon placement, © NCC Archive
C3_NCCArchive (8).jpg
C3_NCCArchive (8).jpg
C3_NCCArchive.jpg
C3_NCCArchive.jpg
Artificial nest for Eleonora’s falcon on islet, © NCC Archive
C3_VassilisGoritsas-NCC.jpg
C3_VassilisGoritsas-NCC.jpg
Preparation of artificial nest for Eleonora’s falcon construction, © Vassilis Goritsas, NCC

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση C.4: Διαχείριση ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) και του Σπιζαετού (Hieraatus fasciatus): Παραδοσιακές καλλιέργειες και ενίσχυση των πληθυσμών πέρδικας και περιστεριών
C4_NCCArchive (1).jpg
C4_NCCArchive (1).jpg
Small pond constructed by the project at Andros island, © NCC Archive
C4_NCCArchive (2).jpg
C4_NCCArchive (2).jpg
Cultivated by the project field at Andros island, © NCC Archive
C4_NCCArchive (3).jpg
C4_NCCArchive (3).jpg
Cultivated by the project field at Andros island, © NCC Archive
C4_NCCArchive (4).jpg
C4_NCCArchive (4).jpg
Small pond constructed by the project at Andros island, © NCC Archive
C4_NCCArchive (5).jpg
C4_NCCArchive (5).jpg
Revitalized traditional pigeon tower at Andros island, © NCC Archive
C4_NCCArchive (6).jpg
C4_NCCArchive (6).jpg
Revitalized traditional pigeon tower at Andros island, © NCC Archive
C4_NCCArchive (7).jpg
C4_NCCArchive (7).jpg
Inside of revitalized traditional pigeon tower at Andros island, © NCC Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Collected seeds from old traditional crop varieties of Andros, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
Small wildlife pond filled with water by the project team, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
Abandoned farming land cultivation with project tractor, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
Restoration of traditional pigeon tower in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
Abandoned farming land cultivation with project tractor, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (7).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (7).jpg
Restored traditional pigeon tower in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (8).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (8).jpg
Releasing pigeons in restored pigeon tower in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (9).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (9).jpg
Cultivation of old crop varieties at the Kaireios Library farmsted, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (10).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (10).jpg
Local crop varieties research and seeds collection, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (13).jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE (13).jpg
Cultivation of old crop varieties at the Kaireios Library farmsted, © LIFE ANDROS Archive
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
C4-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Restored traditional pigeon tower in Andros island, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση C.5: Διαχείριση ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του Μαυροπετρίτη: Αποκατάσταση παράκτιων υγροτόπων
C5_NCCArchive.jpg
C5_NCCArchive.jpg
Ecotourism infrastructure at Korthi wetland at Andros island, © NCC Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Restoration of wetland in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
Ecotourism infrastructure at Korthi wetland at Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
Rest point at a wetland with informational notice board, © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE (7).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE (7).jpg
Wetland sign marking its limit in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(2).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(2).jpg
Wetland restoration in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(3).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(3).jpg
Wetland restoration in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(4).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(4).jpg
Wetland restoration in Andros island, with a bird hide, © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(5).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(5).jpg
Wetland restoration in Andros island, with a bird hide by a wildlife pond, © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(6).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(6).jpg
Notice board installation at a wetland in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(7).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(7).jpg
Ecotourism infrastructure at Korthi wetland at Andros island, © © LIFE ANDROS Archive
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(8).jpg
C5-LIFE ANDROS ARCHIVE(8).jpg
Wetland observation point with notice board by an old light house, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση C.6: Διαχείριση ενδιαιτημάτων τροφοληψίας των θαλασσοπουλιών: Πιλοτική εγκατάσταση σημαδούρων αγκυροβόλησης που δεν βλάπτουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας σε σημαντικές για τα θαλασσοπούλια περιοχές τροφοληψίας.
C6-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
C6-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Seagrass-friendly mooring buoys installed at a bay in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C6-LIFE ANDROS Archive (3).jpg
C6-LIFE ANDROS Archive (3).jpg
Seagrass-friendly mooring buoys installed at a bay in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C6-LIFE ANDROS Archive (4).jpg
C6-LIFE ANDROS Archive (4).jpg
Seagrass-friendly mooring buoys installed at a bay in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C6-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
C6-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Seagrass-friendly mooring buoys installed at a bay in Andros island, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση C.7: Εκπόνηση διαχειριστικών δράσεων από την εθελοντική Τοπική Ομάδα Διατήρησης
C7_NCCArchive.jpg
C7_NCCArchive.jpg
Organization of the wildlife first aid station, © NCC Archive
C7-HOS_Caretakers_Seminar_Feb2017_05.jpg
C7-HOS_Caretakers_Seminar_Feb2017_05.jpg
Caretakers Seminar Feb2017, © HOS Archive
C7-LIFE ANDROS  ARCHIVE (2).jpg
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Injured bird brought to the First Aid Center in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Injured bird treated at the First Aid Center in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
Training tour in the field for Local Conservation Group members, © LIFE ANDROS Archive
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
Injured bird being treated with the help of a volunteer veterinarian, © LIFE ANDROS Archive
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
Injured bird treated at the First Aid Center in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
C7-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
Injured sea turtle receiving first aid by the project local team in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
C7-Seminario0206_Tzali_Ornithologiki (5).jpg
C7-Seminario0206_Tzali_Ornithologiki (5).jpg
Seminar for Local Conservation Group of volunteers, © Margarita Tzali

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση C.8: Σύσταση και λειτουργία του Διαχειριστικού Σχήματος ΖΕΠ
C8-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
C8-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Andros island SPA Management Committee in session, © LIFE ANDROS Archive
C8-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
C8-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
Andros island SPA Management Committee in session, © LIFE ANDROS Archive
C8-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
C8-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Andros island SPA Management Committee in session, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση C.9: Έναρξη του συστήματος εποπτείας και περιπολίας της ΖΕΠ
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Land patrolling with the project 4X4 car, © LIFE ANDROS Archive
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
The project boat at the old port of Chora, Andros, © LIFE ANDROS Archive
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
Information about the Andros SPA and the project given to passengers of a boat, © LIFE ANDROS Archive
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
Garbage collection during a patrol, © LIFE ANDROS Archive
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (8).jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (8).jpg
The project boat “KALYPSO”, © LIFE ANDROS Archive
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (9).jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (9).jpg
Joint patrol with coast guard officers, © LIFE ANDROS Archive
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (10).jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (10).jpg
Marine SPA patrolling
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (11).jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (11).jpg
Land SPA patrolling
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (12).jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE (12).jpg
Joint night operation with the coast guard against illegal fishing, © LIFE ANDROS Archive
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
C9-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
The result of a wild fire in Andros SPA, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση D.1: Παραγωγή φυλλαδίων και λευκώματος
D1-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
D1-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Circulating project leaflets at a crouded beach in Andros island, © LIFE ANDROS Archive
D1-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
D1-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Project leaflets distribution ouside the project exhibition in Korthi, Andros, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση D.2: Παραγωγή ντοκιμαντέρ
D2_NCCArchive (2).jpg
D2_NCCArchive (2).jpg
Shot taking for the documentary, © NCC Archive
D2_NCCArchive (3).jpg
D2_NCCArchive (3).jpg
Shot taking for the documentary, © NCC Archive
D2_NCCArchive.jpg
D2_NCCArchive.jpg
Shot taking for the documentary, © NCC Archive
D2-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
D2-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Trailers of the documentary projected at Korthi Exhibition Center, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση D.4: Έκθεση προγράμματος στο Δημοτικό Κέντρο Επισκεπτών Κορθίου
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Project Exhibition at Batsi, Andros island, © LIFE ANDROS Archive
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
Project Exhibition Center at Korthi, Andros island, © LIFE ANDROS Archive
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
Project Exhibition Center at Korthi, Andros island, © LIFE ANDROS Archive
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
Project Exhibition at Chora, Andros island, © LIFE ANDROS Archive
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
D4-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Project Exhibition Center at Korthi, Andros island, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση D.5: Παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υλοποίηση εκστρατείας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
D5_EECKorthi (1).jpg
D5_EECKorthi (1).jpg
Environmental education seminar for teachers, © Environmental Education Center of Korthi
D5_EECKorthi (2).jpg
D5_EECKorthi (2).jpg
Environmental education seminar for teachers, © Environmental Education Center of Korthi
D5_PanagiotisLatsoudis.jpg
D5_PanagiotisLatsoudis.jpg
Environmental education implementation at an Andros Primary School, © Panagiotis Latsoudis
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
Presentation of environmental education kit to Andros school teachers, © LIFE ANDROS Archive
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
Environmental education implementation at Batsi project exhibition, © LIFE ANDROS Archive
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
Environmental school group of Korthi high school students and teacher, © LIFE ANDROS Archive
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (7).jpg
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (7).jpg
Environmental education implementation at Korthi project exhibition, © LIFE ANDROS Archive
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (11).jpg
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (11).jpg
Environmental education implementation at Korthi project exhibition, © LIFE ANDROS Archive
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (13).jpg
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE (13).jpg
Environmental education implementation in the field, close to a wetland, © LIFE ANDROS Archive
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
D5-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Environmental education implementation in the field, by a wetland, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση D.6: Συναντήσεις ενδιαφερομένων για τη διάδοση πληροφοριών σχετικών με το πρόγραμμα
D6_MargaritaTzali-NCC.jpg
D6_MargaritaTzali-NCC.jpg
EU event concerning the Andros Life project, © Margarita Tzali, NCC
D6-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
D6-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
Event at Korthi Environmantal Center with Elected Women’s Union, © LIFE ANDROS Archive
D6-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
D6-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
Event at Andriots Union in Athens, © LIFE ANDROS Archive
D6-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
D6-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Meeting with farmers and livestock keepers in Andros, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση D.7: Προώθηση του προγράμματος στα ΜΜΕ και Δελτία Τύπου
D7_NCCArchive (1).jpg
D7_NCCArchive (1).jpg
20 years LIFE event, beach cleaning, © NCC Archive
D7_NCCArchive (2).jpg
D7_NCCArchive (2).jpg
20 years LIFE event, beach cleaning and bird release, © NCC Archive
D7_NCCArchive (3).jpg
D7_NCCArchive (3).jpg
20 years LIFE event, © NCC Archive
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
With tour operators in bird watching, in the project boat, © LIFE ANDROS Archive
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
20 years LIFE event, beach cleaning and bird release, © LIFE ANDROS Archive
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
Event on birdwatching, © LIFE ANDROS Archive
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
The monks of a prominent Andros monastery in the project boat, © LIFE ANDROS Archive
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (6).jpg
Bird release event in Korthi, Andros, © LIFE ANDROS Archive
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (7).jpg
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE (7).jpg
Sea cleaning event in Batsi, in cooperation with coast guard and volunteer divers, © LIFE ANDROS Archive
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
D7-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Event on birdwatching, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση D.8: Τελική Διάσκεψη Προγράμματος LIFE+ Φύση
D8-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
D8-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
D8-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
D8-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
Mayor of Andros at the Closing Conference in Athens, © LIFE ANDROS Archive
D8-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
D8-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
D8-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
D8-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Project Director at the Closing Conference in Athens, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση D.9: Παραγωγή ενημερωτικών πινακίδων
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Notice board by a project cultivated field, © LIFE ANDROS Archive
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
Notice board in Achla wetland, © LIFE ANDROS Archive
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE (4).jpg
Notice board in main island port Gavrio, © LIFE ANDROS Archive
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE (5).jpg
Notice board in Achla wetland, © LIFE ANDROS Archive
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
D9-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Installation of a notice board, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση E.1: Συνολική διαχείριση/συντονισμός του προγράμματος
E1-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
E1-LIFE ANDROS ARCHIVE (2).jpg
Project coordination meeting in Korthi, © LIFE ANDROS Archive
E1-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
E1-LIFE ANDROS ARCHIVE (3).jpg
Project coordination meeting in Chora, © LIFE ANDROS Archive
E1-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
E1-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Project coordination meeting in Korthi, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση E.2: Παρακολούθηση του προγράμματος
E2_GiorgosParvlakos-MaThStudio.jpg
E2_GiorgosParvlakos-MaThStudio.jpg
Monitoring of Eleonora’s falcon breeding success, ©Giorgos Pavlakos, MaThStudio
E2_JakobFric-NCC.jpg
E2_JakobFric-NCC.jpg
Monitoring at Mandilou islet, © Jakob Fric, NCC
E2_MargaritaTzali-NCC (2).jpg
E2_MargaritaTzali-NCC (2).jpg
Monitoring of Eleonora’s falcon breeding success, © Margarita Tzali, NCC
E2_MargaritaTzali-NCC (3).jpg
E2_MargaritaTzali-NCC (3).jpg
Monitoring of Eleonora’s falcon breeding success, @ Margarita Tzali, NCC
E2_MargaritaTzali-NCC (4).jpg
E2_MargaritaTzali-NCC (4).jpg
Eleonora’s falcon census, © Margarita Tzali, NCC
E2_MargaritaTzali-NCC (5).jpg
E2_MargaritaTzali-NCC (5).jpg
Monitoring of Eleonora’s falcon breeding success, @ Margarita Tzali, NCC
E2_MargaritaTzali-NCC (6).jpg
E2_MargaritaTzali-NCC (6).jpg
Monitoring of Eleonora’s falcon breeding success, @ Margarita Tzali, NCC
E2_MargaritaTzali-NCC.jpg
E2_MargaritaTzali-NCC.jpg
Monitoring of Eleonora’s falcon breeding success, @ Margarita Tzali, NCC
E2_NCCArchive (2).jpg
E2_NCCArchive (2).jpg
Assessment of the impacts of the interventions on islet ecosystems (vegetation), © NCC Archive
E2_NCCArchive.jpg
E2_NCCArchive.jpg
Assessment of the impacts of the interventions on islet ecosystems (invertebrates/insects), © NCC Archive
E2-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
E2-LIFE ANDROS ARCHIVE.jpg
Monitoring of Bonelli’s eagle breeding success, © LIFE ANDROS Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Δράση E.3: Δικτύωση
E3_NCCArchive (2).jpg
E3_NCCArchive (2).jpg
Joined field work mission with LIFE Cyclades for seabird monitoring, © NCC Archive
E3_NCCArchive.jpg
E3_NCCArchive.jpg
Joined field work mission with LIFE ElClimA for Eleonora’s falcon monitoring and rat eradication, © NCC Archive
E3-NCCArchive.jpg
E3-NCCArchive.jpg
Joined field work mission with LIFE ElClimA for Eleonora’s falcon monitoring and rat eradication, © NCC Archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Καλλιέργεια των χωραφιών
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Σκάφος του Προγράμματος
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Εργασία πεδίου
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Τοπίο, χλωρίδα και πανίδα της Ανδρου
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive

 

Φωτογραφικό υλικό » Ημερίδα 26-5-2012, Χώρα Ανδρου
Imerida26_05_2012_MTzali_08.jpg
Imerida26_05_2012_MTzali_08.jpg
Ο Δήμαρχος Γιάννης Γλυνός
Imerida_26_05_2012_MTzali_0.jpg
Imerida_26_05_2012_MTzali_0.jpg
Ο συντονιστής του προγράμματος Ισίδωρος Νικολάου
Katharismo_26_05_2012_MTzal.jpg
Katharismo_26_05_2012_MTzal.jpg
Εθελοντικός καθαρισμός του υγρότοπου και της παραλίας <<Παραπόρτι>> στη Χώρα Ανδρου
IMG_7492.jpg
IMG_7492.jpg
Ο Δήμαρχος Σκύρου Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, παρουσιάζει το LIFE Σκύρου
IMG_7501.jpg
IMG_7501.jpg
Η ημερίδα έγινε στο Δημοτικό Θέατρο, στη Χώρα της Ανδρου
afissaHmeridas1.jpg
afissaHmeridas1.jpg
Η αφίσα της ημερίδας
IMGP1277.jpg
IMGP1277.jpg
Απελευθέρωση μαυροπετρίτη από εκπρόσωπο του κέντρου περίθαλψης ΑΝΙΜΑ
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
Καθαρισμός της παραλίας
IMGP1272.jpg
IMGP1272.jpg
Ο Γιάκομπ Φριτς εξηγεί τη σπουδαιότητα των υγροτόπων

 

Φωτογραφικό υλικό » Ημερίδα 3-3-2012- ΚΠΕ
Tzali_HOS(9).jpg
Tzali_HOS(9).jpg
Απελευθέρωση γερακιού μετά την περίθαλψή του στην ΑΝΙΜΑ
Hmerida-KPE-Roula4.jpg
Hmerida-KPE-Roula4.jpg
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Τάσος Δημαλέξης
Hmerida-KPE-Roula3.jpg
Hmerida-KPE-Roula3.jpg
Η ημερίδα έγινε στον υπέροχο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κορθίου
Hmerida-KPE-Roula2.jpg
Hmerida-KPE-Roula2.jpg
Ο Δήμαρχος Ανδρου Γιάννης Γλυνός
Hmerida-KPE-Roula1.jpg
Hmerida-KPE-Roula1.jpg
Ο Συντονιστής του προγράμματος Ισίδωρος Νικολάου
post930w.jpg
post930w.jpg
Η αφίσα της ημερίδας
Vanglouk-life-andros-2011-2.jpg
Vanglouk-life-andros-2011-2.jpg
Η συνεδριακή αίθουσα του ΚΠΕ Κορθίου

 

Φωτογραφικό υλικό » Κέντρο Ενημέρωσης Κορθίου
IMAG0263.jpg
IMAG0263.jpg
Το Κέντρο Ενημέρωσης στο Κόρθι
Rating: 5.00
IMG01525-20120526-1541.jpg
IMG01525-20120526-1541.jpg
Ο καλλιτέχνης επί τω έργω
Rating: 5.00
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
8-9-2012: Ενημέρωση αμερικανών φοιτητών
Copyright LIFE Andros archive
Copyright LIFE Andros archive
8-9-2012: Ενημέρωση αμερικανών φοιτητών
 

Comments are closed.