Προς τα μέλη της εθελοντικής ομάδας LIFE Ανδρου:

Όπως θα ξέρετε, η εθελοντική ομάδα που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Life θα ενταχθεί και στο ευρύτερο δίκτυο εθελοντών της Ορνιθολογικής, τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας (IBA Caretakers).

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, σας προσκαλούμε στο σεμινάριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί για την εκπαίδευση των εθελοντών μας 9-10 Νοεμβρίου στον Αμβρακικό. Το σεμινάριο θα είναι διήμερο και πραγματοποιείται Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο το πρόγραμμα περιλαμβάνει το θεωρητικό κομμάτι, που αφορά σε γενικές γνώσεις ορνιθοπανίδας, σημαντικών περιοχών για τα πουλιά, θεσμικού πλαισίου, αναγνώρισης ενδιαιτημάτων, ενώ η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην επίσκεψη στο πεδίο για παρατήρηση πουλιών, αλλά και για την πραγματοποίηση άσκησης πεδίου για την αναγνώριση απειλών που αντιμετωπίζουν οι βιότοποι και τα είδη και τρόπους παρέμβασης, την καταγραφή ειδών και πληθυσμών, την εκπαίδευση στη συμπλήρωση των πρωτοκόλλων και την συνολική επόπτευση της περιοχής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες μέρες. Η Ορνιθολογική καλύπτει τα έξοδα διαμονής, πρωινό και γεύμα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων μετακίνησης. Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου, παρακαλώ ενημερώστε άμεσα για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο των IBA Caretakers μπορείτε να βρείτε εδώ: www.ornithologiki.gr/caretakers.

Ραντεβού στον Αμβρακικό!

Comments are closed.