Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 99161
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.47 %
Oct 12 647   0.65 %
Nov 12 539   0.54 %
Dec 12 641   0.65 %
Jan 13 508   0.51 %
Feb 13 594   0.6 %
Mar 13 767   0.77 %
Apr 13 845   0.85 %
May 13 869   0.88 %
Jun 13 771   0.78 %
Jul 13 1011   1.02 %
Aug 13 639   0.64 %
Sep 13 670   0.68 %
Oct 13 802   0.81 %
Nov 13 660   0.67 %
Dec 13 564   0.57 %
Jan 14 677   0.68 %
Feb 14 1714   1.73 %
Mar 14 713   0.72 %
Apr 14 712   0.72 %
May 14 1264   1.27 %
Jun 14 982   0.99 %
Jul 14 855   0.86 %
Aug 14 916   0.92 %
Sep 14 1324   1.34 %
Oct 14 1019   1.03 %
Nov 14 833   0.84 %
Dec 14 623   0.63 %
Jan 15 828   0.84 %
Feb 15 722   0.73 %
Mar 15 954   0.96 %
Apr 15 1130   1.14 %
May 15 924   0.93 %
Jun 15 1192   1.2 %
Jul 15 954   0.96 %
Aug 15 994   1 %
Sep 15 1121   1.13 %
Oct 15 975   0.98 %
Nov 15 937   0.94 %
Dec 15 1437   1.45 %
Jan 16 1567   1.58 %
Feb 16 836   0.84 %
Mar 16 902   0.91 %
Apr 16 1139   1.15 %
May 16 1126   1.14 %
Jun 16 1318   1.33 %
Jul 16 1141   1.15 %
Aug 16 1409   1.42 %
Sep 16 925   0.93 %
Oct 16 892   0.9 %
Nov 16 913   0.92 %
Dec 16 1002   1.01 %
Jan 17 1240   1.25 %
Feb 17 1213   1.22 %
Mar 17 1099   1.11 %
Apr 17 1218   1.23 %
May 17 1378   1.39 %
Jun 17 1020   1.03 %
Jul 17 1012   1.02 %
Aug 17 1227   1.24 %
Sep 17 1303   1.31 %
Oct 17 1612   1.63 %
Nov 17 1722   1.74 %
Dec 17 976   0.98 %
Jan 18 1895   1.91 %
Feb 18 1696   1.71 %
Mar 18 2770   2.79 %
Apr 18 1289   1.3 %
May 18 1396   1.41 %
Jun 18 1054   1.06 %
Jul 18 1398   1.41 %
Aug 18 1480   1.49 %
Sep 18 1495   1.51 %
Oct 18 1547   1.56 %
Nov 18 1778   1.79 %
Dec 18 1210   1.22 %
Jan 19 1818   1.83 %
Feb 19 1106   1.12 %
Mar 19 1170   1.18 %
Apr 19 1180   1.19 %
May 19 1618   1.63 %
Jun 19 1045   1.05 %
Jul 19 1155   1.16 %
Aug 19 891   0.9 %
Sep 19 926   0.93 %
Oct 19 1398   1.41 %
Nov 19 1049   1.06 %
Dec 19 1248   1.26 %
Jan 20 1457   1.47 %
Feb 20 1107   1.12 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of United States United States 29   55.77 %
National flag of European Union European Union 7   13.46 %
National flag of China China 5   9.62 %
unknown 4   7.69 %
National flag of Netherlands Netherlands 3   5.77 %
Unknown 1   1.92 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 1   1.92 %
National flag of Ukraine Ukraine 1   1.92 %
National flag of India India 1   1.92 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 22   64.71 %
Η περιοχή 3   8.82 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 2   5.88 %
Είδη στόχοι 1   2.94 %
Προβλήματα διατήρησης 1   2.94 %
Στόχοι του προγράμματος 1   2.94 %
Δράσεις και μέσα 1   2.94 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 1   2.94 %
Συμπράττοντες φορείς 1   2.94 %
Newsletters 1   2.94 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.