Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 73877
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.63 %
Oct 12 647   0.88 %
Nov 12 539   0.73 %
Dec 12 641   0.87 %
Jan 13 508   0.69 %
Feb 13 594   0.8 %
Mar 13 767   1.04 %
Apr 13 845   1.14 %
May 13 869   1.18 %
Jun 13 771   1.04 %
Jul 13 1011   1.37 %
Aug 13 639   0.86 %
Sep 13 670   0.91 %
Oct 13 802   1.09 %
Nov 13 660   0.89 %
Dec 13 564   0.76 %
Jan 14 677   0.92 %
Feb 14 1714   2.32 %
Mar 14 713   0.97 %
Apr 14 712   0.96 %
May 14 1264   1.71 %
Jun 14 982   1.33 %
Jul 14 855   1.16 %
Aug 14 916   1.24 %
Sep 14 1324   1.79 %
Oct 14 1019   1.38 %
Nov 14 833   1.13 %
Dec 14 623   0.84 %
Jan 15 828   1.12 %
Feb 15 722   0.98 %
Mar 15 954   1.29 %
Apr 15 1130   1.53 %
May 15 924   1.25 %
Jun 15 1192   1.61 %
Jul 15 954   1.29 %
Aug 15 994   1.35 %
Sep 15 1121   1.52 %
Oct 15 975   1.32 %
Nov 15 937   1.27 %
Dec 15 1437   1.95 %
Jan 16 1567   2.12 %
Feb 16 836   1.13 %
Mar 16 902   1.22 %
Apr 16 1139   1.54 %
May 16 1126   1.52 %
Jun 16 1318   1.78 %
Jul 16 1141   1.54 %
Aug 16 1409   1.91 %
Sep 16 925   1.25 %
Oct 16 892   1.21 %
Nov 16 913   1.24 %
Dec 16 1002   1.36 %
Jan 17 1240   1.68 %
Feb 17 1213   1.64 %
Mar 17 1099   1.49 %
Apr 17 1218   1.65 %
May 17 1378   1.87 %
Jun 17 1020   1.38 %
Jul 17 1012   1.37 %
Aug 17 1227   1.66 %
Sep 17 1303   1.76 %
Oct 17 1612   2.18 %
Nov 17 1722   2.33 %
Dec 17 976   1.32 %
Jan 18 1895   2.57 %
Feb 18 1696   2.3 %
Mar 18 2770   3.75 %
Apr 18 1289   1.74 %
May 18 1396   1.89 %
Jun 18 1054   1.43 %
Jul 18 792   1.07 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
unknown 11   42.31 %
National flag of Greece Greece 4   15.38 %
National flag of United Kingdom United Kingdom 3   11.54 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 2   7.69 %
National flag of United States United States 2   7.69 %
National flag of Netherlands Netherlands 1   3.85 %
National flag of China China 1   3.85 %
Unknown 1   3.85 %
National flag of Poland Poland 1   3.85 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 19   73.08 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 3   11.54 %
Επικοινωνία 2   7.69 %
2   7.69 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.