Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 128383
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.36 %
Oct 12 647   0.5 %
Nov 12 539   0.42 %
Dec 12 641   0.5 %
Jan 13 508   0.4 %
Feb 13 594   0.46 %
Mar 13 767   0.6 %
Apr 13 845   0.66 %
May 13 869   0.68 %
Jun 13 771   0.6 %
Jul 13 1011   0.79 %
Aug 13 639   0.5 %
Sep 13 670   0.52 %
Oct 13 802   0.62 %
Nov 13 660   0.51 %
Dec 13 564   0.44 %
Jan 14 677   0.53 %
Feb 14 1714   1.34 %
Mar 14 713   0.56 %
Apr 14 712   0.55 %
May 14 1264   0.98 %
Jun 14 982   0.76 %
Jul 14 855   0.67 %
Aug 14 916   0.71 %
Sep 14 1324   1.03 %
Oct 14 1019   0.79 %
Nov 14 833   0.65 %
Dec 14 623   0.49 %
Jan 15 828   0.64 %
Feb 15 722   0.56 %
Mar 15 954   0.74 %
Apr 15 1130   0.88 %
May 15 924   0.72 %
Jun 15 1192   0.93 %
Jul 15 954   0.74 %
Aug 15 994   0.77 %
Sep 15 1121   0.87 %
Oct 15 975   0.76 %
Nov 15 937   0.73 %
Dec 15 1437   1.12 %
Jan 16 1567   1.22 %
Feb 16 836   0.65 %
Mar 16 902   0.7 %
Apr 16 1139   0.89 %
May 16 1126   0.88 %
Jun 16 1318   1.03 %
Jul 16 1141   0.89 %
Aug 16 1409   1.1 %
Sep 16 925   0.72 %
Oct 16 892   0.69 %
Nov 16 913   0.71 %
Dec 16 1002   0.78 %
Jan 17 1240   0.97 %
Feb 17 1213   0.94 %
Mar 17 1099   0.86 %
Apr 17 1218   0.95 %
May 17 1378   1.07 %
Jun 17 1020   0.79 %
Jul 17 1012   0.79 %
Aug 17 1227   0.96 %
Sep 17 1303   1.01 %
Oct 17 1612   1.26 %
Nov 17 1722   1.34 %
Dec 17 976   0.76 %
Jan 18 1895   1.48 %
Feb 18 1696   1.32 %
Mar 18 2770   2.16 %
Apr 18 1289   1 %
May 18 1396   1.09 %
Jun 18 1054   0.82 %
Jul 18 1398   1.09 %
Aug 18 1480   1.15 %
Sep 18 1495   1.16 %
Oct 18 1547   1.2 %
Nov 18 1778   1.38 %
Dec 18 1210   0.94 %
Jan 19 1818   1.42 %
Feb 19 1106   0.86 %
Mar 19 1170   0.91 %
Apr 19 1180   0.92 %
May 19 1618   1.26 %
Jun 19 1045   0.81 %
Jul 19 1155   0.9 %
Aug 19 891   0.69 %
Sep 19 926   0.72 %
Oct 19 1398   1.09 %
Nov 19 1049   0.82 %
Dec 19 1248   0.97 %
Jan 20 1457   1.13 %
Feb 20 1159   0.9 %
Mar 20 1287   1 %
Apr 20 1838   1.43 %
May 20 1572   1.22 %
Jun 20 2387   1.86 %
Jul 20 1429   1.11 %
Aug 20 1159   0.9 %
Sep 20 924   0.72 %
Oct 20 856   0.67 %
Nov 20 1294   1.01 %
Dec 20 1204   0.94 %
Jan 21 853   0.66 %
Feb 21 1219   0.95 %
Mar 21 1226   0.95 %
Apr 21 1144   0.89 %
May 21 1296   1.01 %
Jun 21 1217   0.95 %
Jul 21 994   0.77 %
Aug 21 1054   0.82 %
Sep 21 2910   2.27 %
Oct 21 1197   0.93 %
Nov 21 1739   1.35 %
Dec 21 371   0.29 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of Bulgaria Bulgaria 15   30 %
National flag of United States United States 11   22 %
unknown 9   18 %
Unknown 6   12 %
National flag of Finland Finland 5   10 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 1   2 %
National flag of Sweden Sweden 1   2 %
National flag of China China 1   2 %
National flag of Canada Canada 1   2 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 12   70.59 %
Πρώτες βοήθειες για άγρια ζ... 2   11.76 %
1   5.88 %
Επικοινωνία 1   5.88 %
Είδη στόχοι 1   5.88 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.