Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 104145
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.45 %
Oct 12 647   0.62 %
Nov 12 539   0.52 %
Dec 12 641   0.62 %
Jan 13 508   0.49 %
Feb 13 594   0.57 %
Mar 13 767   0.74 %
Apr 13 845   0.81 %
May 13 869   0.83 %
Jun 13 771   0.74 %
Jul 13 1011   0.97 %
Aug 13 639   0.61 %
Sep 13 670   0.64 %
Oct 13 802   0.77 %
Nov 13 660   0.63 %
Dec 13 564   0.54 %
Jan 14 677   0.65 %
Feb 14 1714   1.65 %
Mar 14 713   0.68 %
Apr 14 712   0.68 %
May 14 1264   1.21 %
Jun 14 982   0.94 %
Jul 14 855   0.82 %
Aug 14 916   0.88 %
Sep 14 1324   1.27 %
Oct 14 1019   0.98 %
Nov 14 833   0.8 %
Dec 14 623   0.6 %
Jan 15 828   0.8 %
Feb 15 722   0.69 %
Mar 15 954   0.92 %
Apr 15 1130   1.09 %
May 15 924   0.89 %
Jun 15 1192   1.14 %
Jul 15 954   0.92 %
Aug 15 994   0.95 %
Sep 15 1121   1.08 %
Oct 15 975   0.94 %
Nov 15 937   0.9 %
Dec 15 1437   1.38 %
Jan 16 1567   1.5 %
Feb 16 836   0.8 %
Mar 16 902   0.87 %
Apr 16 1139   1.09 %
May 16 1126   1.08 %
Jun 16 1318   1.27 %
Jul 16 1141   1.1 %
Aug 16 1409   1.35 %
Sep 16 925   0.89 %
Oct 16 892   0.86 %
Nov 16 913   0.88 %
Dec 16 1002   0.96 %
Jan 17 1240   1.19 %
Feb 17 1213   1.16 %
Mar 17 1099   1.06 %
Apr 17 1218   1.17 %
May 17 1378   1.32 %
Jun 17 1020   0.98 %
Jul 17 1012   0.97 %
Aug 17 1227   1.18 %
Sep 17 1303   1.25 %
Oct 17 1612   1.55 %
Nov 17 1722   1.65 %
Dec 17 976   0.94 %
Jan 18 1895   1.82 %
Feb 18 1696   1.63 %
Mar 18 2770   2.66 %
Apr 18 1289   1.24 %
May 18 1396   1.34 %
Jun 18 1054   1.01 %
Jul 18 1398   1.34 %
Aug 18 1480   1.42 %
Sep 18 1495   1.44 %
Oct 18 1547   1.49 %
Nov 18 1778   1.71 %
Dec 18 1210   1.16 %
Jan 19 1818   1.75 %
Feb 19 1106   1.06 %
Mar 19 1170   1.12 %
Apr 19 1180   1.13 %
May 19 1618   1.55 %
Jun 19 1045   1 %
Jul 19 1155   1.11 %
Aug 19 891   0.86 %
Sep 19 926   0.89 %
Oct 19 1398   1.34 %
Nov 19 1049   1.01 %
Dec 19 1248   1.2 %
Jan 20 1457   1.4 %
Feb 20 1159   1.11 %
Mar 20 1287   1.24 %
Apr 20 1838   1.76 %
May 20 1572   1.51 %
Jun 20 235   0.23 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
unknown 6   17.65 %
National flag of European Union European Union 6   17.65 %
National flag of Greece Greece 4   11.76 %
Unknown 4   11.76 %
National flag of Netherlands Netherlands 4   11.76 %
National flag of United States United States 3   8.82 %
National flag of China China 3   8.82 %
National flag of Ukraine Ukraine 2   5.88 %
National flag of India India 1   2.94 %
National flag of Germany Germany 1   2.94 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 19   70.37 %
Παραδοτέα του προγράμματος 5   18.52 %
Φωτογραφικό υλικό 2   7.41 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 1   3.7 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.