Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 76935
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.61 %
Oct 12 647   0.84 %
Nov 12 539   0.7 %
Dec 12 641   0.83 %
Jan 13 508   0.66 %
Feb 13 594   0.77 %
Mar 13 767   1 %
Apr 13 845   1.1 %
May 13 869   1.13 %
Jun 13 771   1 %
Jul 13 1011   1.31 %
Aug 13 639   0.83 %
Sep 13 670   0.87 %
Oct 13 802   1.04 %
Nov 13 660   0.86 %
Dec 13 564   0.73 %
Jan 14 677   0.88 %
Feb 14 1714   2.23 %
Mar 14 713   0.93 %
Apr 14 712   0.93 %
May 14 1264   1.64 %
Jun 14 982   1.28 %
Jul 14 855   1.11 %
Aug 14 916   1.19 %
Sep 14 1324   1.72 %
Oct 14 1019   1.32 %
Nov 14 833   1.08 %
Dec 14 623   0.81 %
Jan 15 828   1.08 %
Feb 15 722   0.94 %
Mar 15 954   1.24 %
Apr 15 1130   1.47 %
May 15 924   1.2 %
Jun 15 1192   1.55 %
Jul 15 954   1.24 %
Aug 15 994   1.29 %
Sep 15 1121   1.46 %
Oct 15 975   1.27 %
Nov 15 937   1.22 %
Dec 15 1437   1.87 %
Jan 16 1567   2.04 %
Feb 16 836   1.09 %
Mar 16 902   1.17 %
Apr 16 1139   1.48 %
May 16 1126   1.46 %
Jun 16 1318   1.71 %
Jul 16 1141   1.48 %
Aug 16 1409   1.83 %
Sep 16 925   1.2 %
Oct 16 892   1.16 %
Nov 16 913   1.19 %
Dec 16 1002   1.3 %
Jan 17 1240   1.61 %
Feb 17 1213   1.58 %
Mar 17 1099   1.43 %
Apr 17 1218   1.58 %
May 17 1378   1.79 %
Jun 17 1020   1.33 %
Jul 17 1012   1.32 %
Aug 17 1227   1.59 %
Sep 17 1303   1.69 %
Oct 17 1612   2.1 %
Nov 17 1722   2.24 %
Dec 17 976   1.27 %
Jan 18 1895   2.46 %
Feb 18 1696   2.2 %
Mar 18 2770   3.6 %
Apr 18 1289   1.68 %
May 18 1396   1.81 %
Jun 18 1054   1.37 %
Jul 18 1398   1.82 %
Aug 18 1480   1.92 %
Sep 18 972   1.26 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of Ukraine Ukraine 32   43.24 %
Unknown 21   28.38 %
National flag of China China 10   13.51 %
National flag of United States United States 5   6.76 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 2   2.7 %
National flag of European Union European Union 2   2.7 %
National flag of Germany Germany 1   1.35 %
National flag of France France 1   1.35 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 11   39.29 %
Στόχοι του προγράμματος 2   7.14 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 2   7.14 %
Η σελίδα των εθελοντών 2   7.14 %
Επικοινωνία 2   7.14 %
Συμπράττοντες φορείς 2   7.14 %
Πρώτες βοήθειες για άγρια ζ... 2   7.14 %
Σεμινάριο Δικτύου Υπεύθυνω... 2   7.14 %
Πορεία - Αποτελέσματα 2   7.14 %
Πυρκαγιές στην Ανδρο 1   3.57 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.