Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 79762
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.59 %
Oct 12 647   0.81 %
Nov 12 539   0.68 %
Dec 12 641   0.8 %
Jan 13 508   0.64 %
Feb 13 594   0.74 %
Mar 13 767   0.96 %
Apr 13 845   1.06 %
May 13 869   1.09 %
Jun 13 771   0.97 %
Jul 13 1011   1.27 %
Aug 13 639   0.8 %
Sep 13 670   0.84 %
Oct 13 802   1.01 %
Nov 13 660   0.83 %
Dec 13 564   0.71 %
Jan 14 677   0.85 %
Feb 14 1714   2.15 %
Mar 14 713   0.89 %
Apr 14 712   0.89 %
May 14 1264   1.58 %
Jun 14 982   1.23 %
Jul 14 855   1.07 %
Aug 14 916   1.15 %
Sep 14 1324   1.66 %
Oct 14 1019   1.28 %
Nov 14 833   1.04 %
Dec 14 623   0.78 %
Jan 15 828   1.04 %
Feb 15 722   0.91 %
Mar 15 954   1.2 %
Apr 15 1130   1.42 %
May 15 924   1.16 %
Jun 15 1192   1.49 %
Jul 15 954   1.2 %
Aug 15 994   1.25 %
Sep 15 1121   1.41 %
Oct 15 975   1.22 %
Nov 15 937   1.17 %
Dec 15 1437   1.8 %
Jan 16 1567   1.96 %
Feb 16 836   1.05 %
Mar 16 902   1.13 %
Apr 16 1139   1.43 %
May 16 1126   1.41 %
Jun 16 1318   1.65 %
Jul 16 1141   1.43 %
Aug 16 1409   1.77 %
Sep 16 925   1.16 %
Oct 16 892   1.12 %
Nov 16 913   1.14 %
Dec 16 1002   1.26 %
Jan 17 1240   1.55 %
Feb 17 1213   1.52 %
Mar 17 1099   1.38 %
Apr 17 1218   1.53 %
May 17 1378   1.73 %
Jun 17 1020   1.28 %
Jul 17 1012   1.27 %
Aug 17 1227   1.54 %
Sep 17 1303   1.63 %
Oct 17 1612   2.02 %
Nov 17 1722   2.16 %
Dec 17 976   1.22 %
Jan 18 1895   2.38 %
Feb 18 1696   2.13 %
Mar 18 2770   3.47 %
Apr 18 1289   1.62 %
May 18 1396   1.75 %
Jun 18 1054   1.32 %
Jul 18 1398   1.75 %
Aug 18 1480   1.86 %
Sep 18 1495   1.87 %
Oct 18 1547   1.94 %
Nov 18 757   0.95 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of Hong Kong Hong Kong 23   44.23 %
Unknown 12   23.08 %
National flag of Greece Greece 11   21.15 %
National flag of Ukraine Ukraine 2   3.85 %
National flag of United States United States 2   3.85 %
National flag of European Union European Union 1   1.92 %
unknown 1   1.92 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 15   40.54 %
Νέα - Ανακοινώσεις 4   10.81 %
Παραδοτέα του προγράμματος 4   10.81 %
Newsletters 2   5.41 %
2   5.41 %
2   5.41 %
Σεμινάριο Δικτύου Υπεύθυνω... 2   5.41 %
Συμπράττοντες φορείς 2   5.41 %
Η περιοχή 2   5.41 %
Πορεία - Αποτελέσματα 2   5.41 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.