Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 83248
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.56 %
Oct 12 647   0.78 %
Nov 12 539   0.65 %
Dec 12 641   0.77 %
Jan 13 508   0.61 %
Feb 13 594   0.71 %
Mar 13 767   0.92 %
Apr 13 845   1.02 %
May 13 869   1.04 %
Jun 13 771   0.93 %
Jul 13 1011   1.21 %
Aug 13 639   0.77 %
Sep 13 670   0.8 %
Oct 13 802   0.96 %
Nov 13 660   0.79 %
Dec 13 564   0.68 %
Jan 14 677   0.81 %
Feb 14 1714   2.06 %
Mar 14 713   0.86 %
Apr 14 712   0.86 %
May 14 1264   1.52 %
Jun 14 982   1.18 %
Jul 14 855   1.03 %
Aug 14 916   1.1 %
Sep 14 1324   1.59 %
Oct 14 1019   1.22 %
Nov 14 833   1 %
Dec 14 623   0.75 %
Jan 15 828   0.99 %
Feb 15 722   0.87 %
Mar 15 954   1.15 %
Apr 15 1130   1.36 %
May 15 924   1.11 %
Jun 15 1192   1.43 %
Jul 15 954   1.15 %
Aug 15 994   1.19 %
Sep 15 1121   1.35 %
Oct 15 975   1.17 %
Nov 15 937   1.13 %
Dec 15 1437   1.73 %
Jan 16 1567   1.88 %
Feb 16 836   1 %
Mar 16 902   1.08 %
Apr 16 1139   1.37 %
May 16 1126   1.35 %
Jun 16 1318   1.58 %
Jul 16 1141   1.37 %
Aug 16 1409   1.69 %
Sep 16 925   1.11 %
Oct 16 892   1.07 %
Nov 16 913   1.1 %
Dec 16 1002   1.2 %
Jan 17 1240   1.49 %
Feb 17 1213   1.46 %
Mar 17 1099   1.32 %
Apr 17 1218   1.46 %
May 17 1378   1.66 %
Jun 17 1020   1.23 %
Jul 17 1012   1.22 %
Aug 17 1227   1.47 %
Sep 17 1303   1.57 %
Oct 17 1612   1.94 %
Nov 17 1722   2.07 %
Dec 17 976   1.17 %
Jan 18 1895   2.28 %
Feb 18 1696   2.04 %
Mar 18 2770   3.33 %
Apr 18 1289   1.55 %
May 18 1396   1.68 %
Jun 18 1054   1.27 %
Jul 18 1398   1.68 %
Aug 18 1480   1.78 %
Sep 18 1495   1.8 %
Oct 18 1547   1.86 %
Nov 18 1778   2.14 %
Dec 18 1210   1.45 %
Jan 19 1255   1.51 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
Unknown 16   32.65 %
National flag of Ukraine Ukraine 16   32.65 %
National flag of China China 11   22.45 %
National flag of United States United States 5   10.2 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 1   2.04 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 11   100 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.