Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 97275
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.48 %
Oct 12 647   0.67 %
Nov 12 539   0.55 %
Dec 12 641   0.66 %
Jan 13 508   0.52 %
Feb 13 594   0.61 %
Mar 13 767   0.79 %
Apr 13 845   0.87 %
May 13 869   0.89 %
Jun 13 771   0.79 %
Jul 13 1011   1.04 %
Aug 13 639   0.66 %
Sep 13 670   0.69 %
Oct 13 802   0.82 %
Nov 13 660   0.68 %
Dec 13 564   0.58 %
Jan 14 677   0.7 %
Feb 14 1714   1.76 %
Mar 14 713   0.73 %
Apr 14 712   0.73 %
May 14 1264   1.3 %
Jun 14 982   1.01 %
Jul 14 855   0.88 %
Aug 14 916   0.94 %
Sep 14 1324   1.36 %
Oct 14 1019   1.05 %
Nov 14 833   0.86 %
Dec 14 623   0.64 %
Jan 15 828   0.85 %
Feb 15 722   0.74 %
Mar 15 954   0.98 %
Apr 15 1130   1.16 %
May 15 924   0.95 %
Jun 15 1192   1.23 %
Jul 15 954   0.98 %
Aug 15 994   1.02 %
Sep 15 1121   1.15 %
Oct 15 975   1 %
Nov 15 937   0.96 %
Dec 15 1437   1.48 %
Jan 16 1567   1.61 %
Feb 16 836   0.86 %
Mar 16 902   0.93 %
Apr 16 1139   1.17 %
May 16 1126   1.16 %
Jun 16 1318   1.35 %
Jul 16 1141   1.17 %
Aug 16 1409   1.45 %
Sep 16 925   0.95 %
Oct 16 892   0.92 %
Nov 16 913   0.94 %
Dec 16 1002   1.03 %
Jan 17 1240   1.27 %
Feb 17 1213   1.25 %
Mar 17 1099   1.13 %
Apr 17 1218   1.25 %
May 17 1378   1.42 %
Jun 17 1020   1.05 %
Jul 17 1012   1.04 %
Aug 17 1227   1.26 %
Sep 17 1303   1.34 %
Oct 17 1612   1.66 %
Nov 17 1722   1.77 %
Dec 17 976   1 %
Jan 18 1895   1.95 %
Feb 18 1696   1.74 %
Mar 18 2770   2.85 %
Apr 18 1289   1.33 %
May 18 1396   1.44 %
Jun 18 1054   1.08 %
Jul 18 1398   1.44 %
Aug 18 1480   1.52 %
Sep 18 1495   1.54 %
Oct 18 1547   1.59 %
Nov 18 1778   1.83 %
Dec 18 1210   1.24 %
Jan 19 1818   1.87 %
Feb 19 1106   1.14 %
Mar 19 1170   1.2 %
Apr 19 1180   1.21 %
May 19 1618   1.66 %
Jun 19 1045   1.07 %
Jul 19 1155   1.19 %
Aug 19 891   0.92 %
Sep 19 926   0.95 %
Oct 19 1398   1.44 %
Nov 19 1049   1.08 %
Dec 19 1248   1.28 %
Jan 20 678   0.7 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of United States United States 27   72.97 %
unknown 5   13.51 %
National flag of China China 1   2.7 %
National flag of Greece Greece 1   2.7 %
National flag of Poland Poland 1   2.7 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 1   2.7 %
National flag of European Union European Union 1   2.7 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 11   55 %
Είδη στόχοι 1   5 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 1   5 %
Η περιοχή 1   5 %
Προβλήματα διατήρησης 1   5 %
Στόχοι του προγράμματος 1   5 %
Δράσεις και μέσα 1   5 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 1   5 %
Επικοινωνία 1   5 %
Συμπράττοντες φορείς 1   5 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.