Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 106554
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.44 %
Oct 12 647   0.61 %
Nov 12 539   0.51 %
Dec 12 641   0.6 %
Jan 13 508   0.48 %
Feb 13 594   0.56 %
Mar 13 767   0.72 %
Apr 13 845   0.79 %
May 13 869   0.82 %
Jun 13 771   0.72 %
Jul 13 1011   0.95 %
Aug 13 639   0.6 %
Sep 13 670   0.63 %
Oct 13 802   0.75 %
Nov 13 660   0.62 %
Dec 13 564   0.53 %
Jan 14 677   0.64 %
Feb 14 1714   1.61 %
Mar 14 713   0.67 %
Apr 14 712   0.67 %
May 14 1264   1.19 %
Jun 14 982   0.92 %
Jul 14 855   0.8 %
Aug 14 916   0.86 %
Sep 14 1324   1.24 %
Oct 14 1019   0.96 %
Nov 14 833   0.78 %
Dec 14 623   0.58 %
Jan 15 828   0.78 %
Feb 15 722   0.68 %
Mar 15 954   0.9 %
Apr 15 1130   1.06 %
May 15 924   0.87 %
Jun 15 1192   1.12 %
Jul 15 954   0.9 %
Aug 15 994   0.93 %
Sep 15 1121   1.05 %
Oct 15 975   0.92 %
Nov 15 937   0.88 %
Dec 15 1437   1.35 %
Jan 16 1567   1.47 %
Feb 16 836   0.78 %
Mar 16 902   0.85 %
Apr 16 1139   1.07 %
May 16 1126   1.06 %
Jun 16 1318   1.24 %
Jul 16 1141   1.07 %
Aug 16 1409   1.32 %
Sep 16 925   0.87 %
Oct 16 892   0.84 %
Nov 16 913   0.86 %
Dec 16 1002   0.94 %
Jan 17 1240   1.16 %
Feb 17 1213   1.14 %
Mar 17 1099   1.03 %
Apr 17 1218   1.14 %
May 17 1378   1.29 %
Jun 17 1020   0.96 %
Jul 17 1012   0.95 %
Aug 17 1227   1.15 %
Sep 17 1303   1.22 %
Oct 17 1612   1.51 %
Nov 17 1722   1.62 %
Dec 17 976   0.92 %
Jan 18 1895   1.78 %
Feb 18 1696   1.59 %
Mar 18 2770   2.6 %
Apr 18 1289   1.21 %
May 18 1396   1.31 %
Jun 18 1054   0.99 %
Jul 18 1398   1.31 %
Aug 18 1480   1.39 %
Sep 18 1495   1.4 %
Oct 18 1547   1.45 %
Nov 18 1778   1.67 %
Dec 18 1210   1.14 %
Jan 19 1818   1.71 %
Feb 19 1106   1.04 %
Mar 19 1170   1.1 %
Apr 19 1180   1.11 %
May 19 1618   1.52 %
Jun 19 1045   0.98 %
Jul 19 1155   1.08 %
Aug 19 891   0.84 %
Sep 19 926   0.87 %
Oct 19 1398   1.31 %
Nov 19 1049   0.98 %
Dec 19 1248   1.17 %
Jan 20 1457   1.37 %
Feb 20 1159   1.09 %
Mar 20 1287   1.21 %
Apr 20 1838   1.72 %
May 20 1572   1.48 %
Jun 20 2387   2.24 %
Jul 20 257   0.24 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of United States United States 21   65.63 %
National flag of European Union European Union 2   6.25 %
National flag of Canada Canada 2   6.25 %
National flag of Bulgaria Bulgaria 2   6.25 %
National flag of France France 1   3.13 %
National flag of Greece Greece 1   3.13 %
National flag of China China 1   3.13 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 1   3.13 %
unknown 1   3.13 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 7   43.75 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 1   6.25 %
Στόχοι του προγράμματος 1   6.25 %
Η περιοχή 1   6.25 %
Συμπράττοντες φορείς 1   6.25 %
Προβλήματα διατήρησης 1   6.25 %
Δράσεις και μέσα 1   6.25 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 1   6.25 %
1   6.25 %
Επικοινωνία 1   6.25 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.