Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 113763
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.41 %
Oct 12 647   0.57 %
Nov 12 539   0.47 %
Dec 12 641   0.56 %
Jan 13 508   0.45 %
Feb 13 594   0.52 %
Mar 13 767   0.67 %
Apr 13 845   0.74 %
May 13 869   0.76 %
Jun 13 771   0.68 %
Jul 13 1011   0.89 %
Aug 13 639   0.56 %
Sep 13 670   0.59 %
Oct 13 802   0.7 %
Nov 13 660   0.58 %
Dec 13 564   0.5 %
Jan 14 677   0.6 %
Feb 14 1714   1.51 %
Mar 14 713   0.63 %
Apr 14 712   0.63 %
May 14 1264   1.11 %
Jun 14 982   0.86 %
Jul 14 855   0.75 %
Aug 14 916   0.81 %
Sep 14 1324   1.16 %
Oct 14 1019   0.9 %
Nov 14 833   0.73 %
Dec 14 623   0.55 %
Jan 15 828   0.73 %
Feb 15 722   0.63 %
Mar 15 954   0.84 %
Apr 15 1130   0.99 %
May 15 924   0.81 %
Jun 15 1192   1.05 %
Jul 15 954   0.84 %
Aug 15 994   0.87 %
Sep 15 1121   0.99 %
Oct 15 975   0.86 %
Nov 15 937   0.82 %
Dec 15 1437   1.26 %
Jan 16 1567   1.38 %
Feb 16 836   0.73 %
Mar 16 902   0.79 %
Apr 16 1139   1 %
May 16 1126   0.99 %
Jun 16 1318   1.16 %
Jul 16 1141   1 %
Aug 16 1409   1.24 %
Sep 16 925   0.81 %
Oct 16 892   0.78 %
Nov 16 913   0.8 %
Dec 16 1002   0.88 %
Jan 17 1240   1.09 %
Feb 17 1213   1.07 %
Mar 17 1099   0.97 %
Apr 17 1218   1.07 %
May 17 1378   1.21 %
Jun 17 1020   0.9 %
Jul 17 1012   0.89 %
Aug 17 1227   1.08 %
Sep 17 1303   1.15 %
Oct 17 1612   1.42 %
Nov 17 1722   1.51 %
Dec 17 976   0.86 %
Jan 18 1895   1.67 %
Feb 18 1696   1.49 %
Mar 18 2770   2.43 %
Apr 18 1289   1.13 %
May 18 1396   1.23 %
Jun 18 1054   0.93 %
Jul 18 1398   1.23 %
Aug 18 1480   1.3 %
Sep 18 1495   1.31 %
Oct 18 1547   1.36 %
Nov 18 1778   1.56 %
Dec 18 1210   1.06 %
Jan 19 1818   1.6 %
Feb 19 1106   0.97 %
Mar 19 1170   1.03 %
Apr 19 1180   1.04 %
May 19 1618   1.42 %
Jun 19 1045   0.92 %
Jul 19 1155   1.02 %
Aug 19 891   0.78 %
Sep 19 926   0.81 %
Oct 19 1398   1.23 %
Nov 19 1049   0.92 %
Dec 19 1248   1.1 %
Jan 20 1457   1.28 %
Feb 20 1159   1.02 %
Mar 20 1287   1.13 %
Apr 20 1838   1.62 %
May 20 1572   1.38 %
Jun 20 2387   2.1 %
Jul 20 1429   1.26 %
Aug 20 1159   1.02 %
Sep 20 924   0.81 %
Oct 20 856   0.75 %
Nov 20 1294   1.14 %
Dec 20 1204   1.06 %
Jan 21 600   0.53 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
unknown 11   34.38 %
National flag of United States United States 8   25 %
National flag of European Union European Union 6   18.75 %
National flag of Australia Australia 3   9.38 %
Unknown 3   9.38 %
National flag of China China 1   3.13 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 16   59.26 %
Παραδοτέα του προγράμματος 2   7.41 %
Πορεία - Αποτελέσματα 2   7.41 %
Επικοινωνία 1   3.7 %
Φωτογραφικό υλικό 1   3.7 %
Δράσεις και μέσα 1   3.7 %
1   3.7 %
Σεμινάριο Δικτύου Υπεύθυνω... 1   3.7 %
1   3.7 %
Πυρκαγιές στην Ανδρο 1   3.7 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.