Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 121189
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.39 %
Oct 12 647   0.53 %
Nov 12 539   0.44 %
Dec 12 641   0.53 %
Jan 13 508   0.42 %
Feb 13 594   0.49 %
Mar 13 767   0.63 %
Apr 13 845   0.7 %
May 13 869   0.72 %
Jun 13 771   0.64 %
Jul 13 1011   0.83 %
Aug 13 639   0.53 %
Sep 13 670   0.55 %
Oct 13 802   0.66 %
Nov 13 660   0.54 %
Dec 13 564   0.47 %
Jan 14 677   0.56 %
Feb 14 1714   1.41 %
Mar 14 713   0.59 %
Apr 14 712   0.59 %
May 14 1264   1.04 %
Jun 14 982   0.81 %
Jul 14 855   0.71 %
Aug 14 916   0.76 %
Sep 14 1324   1.09 %
Oct 14 1019   0.84 %
Nov 14 833   0.69 %
Dec 14 623   0.51 %
Jan 15 828   0.68 %
Feb 15 722   0.6 %
Mar 15 954   0.79 %
Apr 15 1130   0.93 %
May 15 924   0.76 %
Jun 15 1192   0.98 %
Jul 15 954   0.79 %
Aug 15 994   0.82 %
Sep 15 1121   0.93 %
Oct 15 975   0.8 %
Nov 15 937   0.77 %
Dec 15 1437   1.19 %
Jan 16 1567   1.29 %
Feb 16 836   0.69 %
Mar 16 902   0.74 %
Apr 16 1139   0.94 %
May 16 1126   0.93 %
Jun 16 1318   1.09 %
Jul 16 1141   0.94 %
Aug 16 1409   1.16 %
Sep 16 925   0.76 %
Oct 16 892   0.74 %
Nov 16 913   0.75 %
Dec 16 1002   0.83 %
Jan 17 1240   1.02 %
Feb 17 1213   1 %
Mar 17 1099   0.91 %
Apr 17 1218   1.01 %
May 17 1378   1.14 %
Jun 17 1020   0.84 %
Jul 17 1012   0.84 %
Aug 17 1227   1.01 %
Sep 17 1303   1.08 %
Oct 17 1612   1.33 %
Nov 17 1722   1.42 %
Dec 17 976   0.81 %
Jan 18 1895   1.56 %
Feb 18 1696   1.4 %
Mar 18 2770   2.29 %
Apr 18 1289   1.06 %
May 18 1396   1.15 %
Jun 18 1054   0.87 %
Jul 18 1398   1.15 %
Aug 18 1480   1.22 %
Sep 18 1495   1.23 %
Oct 18 1547   1.28 %
Nov 18 1778   1.47 %
Dec 18 1210   1 %
Jan 19 1818   1.5 %
Feb 19 1106   0.91 %
Mar 19 1170   0.97 %
Apr 19 1180   0.97 %
May 19 1618   1.34 %
Jun 19 1045   0.86 %
Jul 19 1155   0.95 %
Aug 19 891   0.74 %
Sep 19 926   0.76 %
Oct 19 1398   1.15 %
Nov 19 1049   0.87 %
Dec 19 1248   1.03 %
Jan 20 1457   1.2 %
Feb 20 1159   0.96 %
Mar 20 1287   1.06 %
Apr 20 1838   1.52 %
May 20 1572   1.3 %
Jun 20 2387   1.97 %
Jul 20 1429   1.18 %
Aug 20 1159   0.96 %
Sep 20 924   0.76 %
Oct 20 856   0.71 %
Nov 20 1294   1.07 %
Dec 20 1204   0.99 %
Jan 21 853   0.7 %
Feb 21 1219   1.01 %
Mar 21 1226   1.01 %
Apr 21 1144   0.94 %
May 21 1296   1.07 %
Jun 21 1217   1 %
Jul 21 994   0.82 %
Aug 21 77   0.06 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of Greece Greece 8   29.63 %
National flag of United States United States 6   22.22 %
unknown 5   18.52 %
Unknown 3   11.11 %
National flag of Netherlands Netherlands 2   7.41 %
National flag of Thailand Thailand 1   3.7 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 1   3.7 %
National flag of France France 1   3.7 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 13   65 %
Επικοινωνία 2   10 %
Πορεία - Αποτελέσματα 2   10 %
Πρώτες βοήθειες για άγρια ζ... 1   5 %
1   5 %
Παραδοτέα του προγράμματος 1   5 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.