Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 92328
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.51 %
Oct 12 647   0.7 %
Nov 12 539   0.58 %
Dec 12 641   0.69 %
Jan 13 508   0.55 %
Feb 13 594   0.64 %
Mar 13 767   0.83 %
Apr 13 845   0.92 %
May 13 869   0.94 %
Jun 13 771   0.84 %
Jul 13 1011   1.1 %
Aug 13 639   0.69 %
Sep 13 670   0.73 %
Oct 13 802   0.87 %
Nov 13 660   0.71 %
Dec 13 564   0.61 %
Jan 14 677   0.73 %
Feb 14 1714   1.86 %
Mar 14 713   0.77 %
Apr 14 712   0.77 %
May 14 1264   1.37 %
Jun 14 982   1.06 %
Jul 14 855   0.93 %
Aug 14 916   0.99 %
Sep 14 1324   1.43 %
Oct 14 1019   1.1 %
Nov 14 833   0.9 %
Dec 14 623   0.67 %
Jan 15 828   0.9 %
Feb 15 722   0.78 %
Mar 15 954   1.03 %
Apr 15 1130   1.22 %
May 15 924   1 %
Jun 15 1192   1.29 %
Jul 15 954   1.03 %
Aug 15 994   1.08 %
Sep 15 1121   1.21 %
Oct 15 975   1.06 %
Nov 15 937   1.01 %
Dec 15 1437   1.56 %
Jan 16 1567   1.7 %
Feb 16 836   0.91 %
Mar 16 902   0.98 %
Apr 16 1139   1.23 %
May 16 1126   1.22 %
Jun 16 1318   1.43 %
Jul 16 1141   1.24 %
Aug 16 1409   1.53 %
Sep 16 925   1 %
Oct 16 892   0.97 %
Nov 16 913   0.99 %
Dec 16 1002   1.09 %
Jan 17 1240   1.34 %
Feb 17 1213   1.31 %
Mar 17 1099   1.19 %
Apr 17 1218   1.32 %
May 17 1378   1.49 %
Jun 17 1020   1.1 %
Jul 17 1012   1.1 %
Aug 17 1227   1.33 %
Sep 17 1303   1.41 %
Oct 17 1612   1.75 %
Nov 17 1722   1.87 %
Dec 17 976   1.06 %
Jan 18 1895   2.05 %
Feb 18 1696   1.84 %
Mar 18 2770   3 %
Apr 18 1289   1.4 %
May 18 1396   1.51 %
Jun 18 1054   1.14 %
Jul 18 1398   1.51 %
Aug 18 1480   1.6 %
Sep 18 1495   1.62 %
Oct 18 1547   1.68 %
Nov 18 1778   1.93 %
Dec 18 1210   1.31 %
Jan 19 1818   1.97 %
Feb 19 1106   1.2 %
Mar 19 1170   1.27 %
Apr 19 1180   1.28 %
May 19 1618   1.75 %
Jun 19 1045   1.13 %
Jul 19 1155   1.25 %
Aug 19 891   0.97 %
Sep 19 352   0.38 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of Romania Romania 8   34.78 %
National flag of United States United States 7   30.43 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 2   8.7 %
National flag of European Union European Union 2   8.7 %
Unknown 1   4.35 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 1   4.35 %
National flag of China China 1   4.35 %
National flag of Italy Italy 1   4.35 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 14   100 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.