Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 91661
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.51 %
Oct 12 647   0.71 %
Nov 12 539   0.59 %
Dec 12 641   0.7 %
Jan 13 508   0.55 %
Feb 13 594   0.65 %
Mar 13 767   0.84 %
Apr 13 845   0.92 %
May 13 869   0.95 %
Jun 13 771   0.84 %
Jul 13 1011   1.1 %
Aug 13 639   0.7 %
Sep 13 670   0.73 %
Oct 13 802   0.87 %
Nov 13 660   0.72 %
Dec 13 564   0.62 %
Jan 14 677   0.74 %
Feb 14 1714   1.87 %
Mar 14 713   0.78 %
Apr 14 712   0.78 %
May 14 1264   1.38 %
Jun 14 982   1.07 %
Jul 14 855   0.93 %
Aug 14 916   1 %
Sep 14 1324   1.44 %
Oct 14 1019   1.11 %
Nov 14 833   0.91 %
Dec 14 623   0.68 %
Jan 15 828   0.9 %
Feb 15 722   0.79 %
Mar 15 954   1.04 %
Apr 15 1130   1.23 %
May 15 924   1.01 %
Jun 15 1192   1.3 %
Jul 15 954   1.04 %
Aug 15 994   1.08 %
Sep 15 1121   1.22 %
Oct 15 975   1.06 %
Nov 15 937   1.02 %
Dec 15 1437   1.57 %
Jan 16 1567   1.71 %
Feb 16 836   0.91 %
Mar 16 902   0.98 %
Apr 16 1139   1.24 %
May 16 1126   1.23 %
Jun 16 1318   1.44 %
Jul 16 1141   1.24 %
Aug 16 1409   1.54 %
Sep 16 925   1.01 %
Oct 16 892   0.97 %
Nov 16 913   1 %
Dec 16 1002   1.09 %
Jan 17 1240   1.35 %
Feb 17 1213   1.32 %
Mar 17 1099   1.2 %
Apr 17 1218   1.33 %
May 17 1378   1.5 %
Jun 17 1020   1.11 %
Jul 17 1012   1.1 %
Aug 17 1227   1.34 %
Sep 17 1303   1.42 %
Oct 17 1612   1.76 %
Nov 17 1722   1.88 %
Dec 17 976   1.06 %
Jan 18 1895   2.07 %
Feb 18 1696   1.85 %
Mar 18 2770   3.02 %
Apr 18 1289   1.41 %
May 18 1396   1.52 %
Jun 18 1054   1.15 %
Jul 18 1398   1.53 %
Aug 18 1480   1.61 %
Sep 18 1495   1.63 %
Oct 18 1547   1.69 %
Nov 18 1778   1.94 %
Dec 18 1210   1.32 %
Jan 19 1818   1.98 %
Feb 19 1106   1.21 %
Mar 19 1170   1.28 %
Apr 19 1180   1.29 %
May 19 1618   1.77 %
Jun 19 1045   1.14 %
Jul 19 1155   1.26 %
Aug 19 576   0.63 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of China China 25   47.17 %
National flag of United States United States 8   15.09 %
Unknown 6   11.32 %
National flag of Greece Greece 4   7.55 %
unknown 3   5.66 %
National flag of European Union European Union 3   5.66 %
National flag of Canada Canada 2   3.77 %
National flag of Czech Republic Czech Republic 1   1.89 %
National flag of Turkey Turkey 1   1.89 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 21   63.64 %
Πρώτες βοήθειες για άγρια ζ... 2   6.06 %
Είδη στόχοι 2   6.06 %
Φωτογραφικό υλικό 2   6.06 %
Συμπράττοντες φορείς 1   3.03 %
1   3.03 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 1   3.03 %
Παραδοτέα του προγράμματος 1   3.03 %
Στόχοι του προγράμματος 1   3.03 %
Δράσεις και μέσα 1   3.03 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.