Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 109644
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.43 %
Oct 12 647   0.59 %
Nov 12 539   0.49 %
Dec 12 641   0.58 %
Jan 13 508   0.46 %
Feb 13 594   0.54 %
Mar 13 767   0.7 %
Apr 13 845   0.77 %
May 13 869   0.79 %
Jun 13 771   0.7 %
Jul 13 1011   0.92 %
Aug 13 639   0.58 %
Sep 13 670   0.61 %
Oct 13 802   0.73 %
Nov 13 660   0.6 %
Dec 13 564   0.51 %
Jan 14 677   0.62 %
Feb 14 1714   1.56 %
Mar 14 713   0.65 %
Apr 14 712   0.65 %
May 14 1264   1.15 %
Jun 14 982   0.9 %
Jul 14 855   0.78 %
Aug 14 916   0.84 %
Sep 14 1324   1.21 %
Oct 14 1019   0.93 %
Nov 14 833   0.76 %
Dec 14 623   0.57 %
Jan 15 828   0.76 %
Feb 15 722   0.66 %
Mar 15 954   0.87 %
Apr 15 1130   1.03 %
May 15 924   0.84 %
Jun 15 1192   1.09 %
Jul 15 954   0.87 %
Aug 15 994   0.91 %
Sep 15 1121   1.02 %
Oct 15 975   0.89 %
Nov 15 937   0.85 %
Dec 15 1437   1.31 %
Jan 16 1567   1.43 %
Feb 16 836   0.76 %
Mar 16 902   0.82 %
Apr 16 1139   1.04 %
May 16 1126   1.03 %
Jun 16 1318   1.2 %
Jul 16 1141   1.04 %
Aug 16 1409   1.29 %
Sep 16 925   0.84 %
Oct 16 892   0.81 %
Nov 16 913   0.83 %
Dec 16 1002   0.91 %
Jan 17 1240   1.13 %
Feb 17 1213   1.11 %
Mar 17 1099   1 %
Apr 17 1218   1.11 %
May 17 1378   1.26 %
Jun 17 1020   0.93 %
Jul 17 1012   0.92 %
Aug 17 1227   1.12 %
Sep 17 1303   1.19 %
Oct 17 1612   1.47 %
Nov 17 1722   1.57 %
Dec 17 976   0.89 %
Jan 18 1895   1.73 %
Feb 18 1696   1.55 %
Mar 18 2770   2.53 %
Apr 18 1289   1.18 %
May 18 1396   1.27 %
Jun 18 1054   0.96 %
Jul 18 1398   1.28 %
Aug 18 1480   1.35 %
Sep 18 1495   1.36 %
Oct 18 1547   1.41 %
Nov 18 1778   1.62 %
Dec 18 1210   1.1 %
Jan 19 1818   1.66 %
Feb 19 1106   1.01 %
Mar 19 1170   1.07 %
Apr 19 1180   1.08 %
May 19 1618   1.48 %
Jun 19 1045   0.95 %
Jul 19 1155   1.05 %
Aug 19 891   0.81 %
Sep 19 926   0.84 %
Oct 19 1398   1.28 %
Nov 19 1049   0.96 %
Dec 19 1248   1.14 %
Jan 20 1457   1.33 %
Feb 20 1159   1.06 %
Mar 20 1287   1.17 %
Apr 20 1838   1.68 %
May 20 1572   1.43 %
Jun 20 2387   2.18 %
Jul 20 1429   1.3 %
Aug 20 1159   1.06 %
Sep 20 759   0.69 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of United States United States 18   50 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 5   13.89 %
National flag of Viet Nam Viet Nam 3   8.33 %
National flag of France France 2   5.56 %
Unknown 2   5.56 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 2   5.56 %
National flag of Brazil Brazil 1   2.78 %
National flag of Algeria Algeria 1   2.78 %
National flag of Ukraine Ukraine 1   2.78 %
National flag of India India 1   2.78 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 13   54.17 %
Newsletters 2   8.33 %
Προβλήματα διατήρησης 2   8.33 %
Επικοινωνία 1   4.17 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 1   4.17 %
Η περιοχή 1   4.17 %
Είδη στόχοι 1   4.17 %
Δράσεις και μέσα 1   4.17 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 1   4.17 %
Συμπράττοντες φορείς 1   4.17 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.