Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 95591
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.49 %
Oct 12 647   0.68 %
Nov 12 539   0.56 %
Dec 12 641   0.67 %
Jan 13 508   0.53 %
Feb 13 594   0.62 %
Mar 13 767   0.8 %
Apr 13 845   0.88 %
May 13 869   0.91 %
Jun 13 771   0.81 %
Jul 13 1011   1.06 %
Aug 13 639   0.67 %
Sep 13 670   0.7 %
Oct 13 802   0.84 %
Nov 13 660   0.69 %
Dec 13 564   0.59 %
Jan 14 677   0.71 %
Feb 14 1714   1.79 %
Mar 14 713   0.75 %
Apr 14 712   0.74 %
May 14 1264   1.32 %
Jun 14 982   1.03 %
Jul 14 855   0.89 %
Aug 14 916   0.96 %
Sep 14 1324   1.39 %
Oct 14 1019   1.07 %
Nov 14 833   0.87 %
Dec 14 623   0.65 %
Jan 15 828   0.87 %
Feb 15 722   0.76 %
Mar 15 954   1 %
Apr 15 1130   1.18 %
May 15 924   0.97 %
Jun 15 1192   1.25 %
Jul 15 954   1 %
Aug 15 994   1.04 %
Sep 15 1121   1.17 %
Oct 15 975   1.02 %
Nov 15 937   0.98 %
Dec 15 1437   1.5 %
Jan 16 1567   1.64 %
Feb 16 836   0.87 %
Mar 16 902   0.94 %
Apr 16 1139   1.19 %
May 16 1126   1.18 %
Jun 16 1318   1.38 %
Jul 16 1141   1.19 %
Aug 16 1409   1.47 %
Sep 16 925   0.97 %
Oct 16 892   0.93 %
Nov 16 913   0.96 %
Dec 16 1002   1.05 %
Jan 17 1240   1.3 %
Feb 17 1213   1.27 %
Mar 17 1099   1.15 %
Apr 17 1218   1.27 %
May 17 1378   1.44 %
Jun 17 1020   1.07 %
Jul 17 1012   1.06 %
Aug 17 1227   1.28 %
Sep 17 1303   1.36 %
Oct 17 1612   1.69 %
Nov 17 1722   1.8 %
Dec 17 976   1.02 %
Jan 18 1895   1.98 %
Feb 18 1696   1.77 %
Mar 18 2770   2.9 %
Apr 18 1289   1.35 %
May 18 1396   1.46 %
Jun 18 1054   1.1 %
Jul 18 1398   1.46 %
Aug 18 1480   1.55 %
Sep 18 1495   1.56 %
Oct 18 1547   1.62 %
Nov 18 1778   1.86 %
Dec 18 1210   1.27 %
Jan 19 1818   1.9 %
Feb 19 1106   1.16 %
Mar 19 1170   1.22 %
Apr 19 1180   1.23 %
May 19 1618   1.69 %
Jun 19 1045   1.09 %
Jul 19 1155   1.21 %
Aug 19 891   0.93 %
Sep 19 926   0.97 %
Oct 19 1398   1.46 %
Nov 19 1049   1.1 %
Dec 19 242   0.25 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of United States United States 5   38.46 %
National flag of China China 3   23.08 %
National flag of European Union European Union 3   23.08 %
Unknown 2   15.38 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 7   77.78 %
2   22.22 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.