Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 117225
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.4 %
Oct 12 647   0.55 %
Nov 12 539   0.46 %
Dec 12 641   0.55 %
Jan 13 508   0.43 %
Feb 13 594   0.51 %
Mar 13 767   0.65 %
Apr 13 845   0.72 %
May 13 869   0.74 %
Jun 13 771   0.66 %
Jul 13 1011   0.86 %
Aug 13 639   0.55 %
Sep 13 670   0.57 %
Oct 13 802   0.68 %
Nov 13 660   0.56 %
Dec 13 564   0.48 %
Jan 14 677   0.58 %
Feb 14 1714   1.46 %
Mar 14 713   0.61 %
Apr 14 712   0.61 %
May 14 1264   1.08 %
Jun 14 982   0.84 %
Jul 14 855   0.73 %
Aug 14 916   0.78 %
Sep 14 1324   1.13 %
Oct 14 1019   0.87 %
Nov 14 833   0.71 %
Dec 14 623   0.53 %
Jan 15 828   0.71 %
Feb 15 722   0.62 %
Mar 15 954   0.81 %
Apr 15 1130   0.96 %
May 15 924   0.79 %
Jun 15 1192   1.02 %
Jul 15 954   0.81 %
Aug 15 994   0.85 %
Sep 15 1121   0.96 %
Oct 15 975   0.83 %
Nov 15 937   0.8 %
Dec 15 1437   1.23 %
Jan 16 1567   1.34 %
Feb 16 836   0.71 %
Mar 16 902   0.77 %
Apr 16 1139   0.97 %
May 16 1126   0.96 %
Jun 16 1318   1.12 %
Jul 16 1141   0.97 %
Aug 16 1409   1.2 %
Sep 16 925   0.79 %
Oct 16 892   0.76 %
Nov 16 913   0.78 %
Dec 16 1002   0.85 %
Jan 17 1240   1.06 %
Feb 17 1213   1.03 %
Mar 17 1099   0.94 %
Apr 17 1218   1.04 %
May 17 1378   1.18 %
Jun 17 1020   0.87 %
Jul 17 1012   0.86 %
Aug 17 1227   1.05 %
Sep 17 1303   1.11 %
Oct 17 1612   1.38 %
Nov 17 1722   1.47 %
Dec 17 976   0.83 %
Jan 18 1895   1.62 %
Feb 18 1696   1.45 %
Mar 18 2770   2.36 %
Apr 18 1289   1.1 %
May 18 1396   1.19 %
Jun 18 1054   0.9 %
Jul 18 1398   1.19 %
Aug 18 1480   1.26 %
Sep 18 1495   1.28 %
Oct 18 1547   1.32 %
Nov 18 1778   1.52 %
Dec 18 1210   1.03 %
Jan 19 1818   1.55 %
Feb 19 1106   0.94 %
Mar 19 1170   1 %
Apr 19 1180   1.01 %
May 19 1618   1.38 %
Jun 19 1045   0.89 %
Jul 19 1155   0.99 %
Aug 19 891   0.76 %
Sep 19 926   0.79 %
Oct 19 1398   1.19 %
Nov 19 1049   0.89 %
Dec 19 1248   1.06 %
Jan 20 1457   1.24 %
Feb 20 1159   0.99 %
Mar 20 1287   1.1 %
Apr 20 1838   1.57 %
May 20 1572   1.34 %
Jun 20 2387   2.04 %
Jul 20 1429   1.22 %
Aug 20 1159   0.99 %
Sep 20 924   0.79 %
Oct 20 856   0.73 %
Nov 20 1294   1.1 %
Dec 20 1204   1.03 %
Jan 21 853   0.73 %
Feb 21 1219   1.04 %
Mar 21 1226   1.05 %
Apr 21 764   0.65 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
Unknown 21   32.31 %
National flag of Finland Finland 15   23.08 %
National flag of United States United States 14   21.54 %
National flag of European Union European Union 11   16.92 %
National flag of Israel Israel 2   3.08 %
National flag of China China 2   3.08 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 11   37.93 %
Επικοινωνία 2   6.9 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 2   6.9 %
Η περιοχή 2   6.9 %
Είδη στόχοι 2   6.9 %
Προβλήματα διατήρησης 2   6.9 %
Στόχοι του προγράμματος 2   6.9 %
Δράσεις και μέσα 2   6.9 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 2   6.9 %
Συμπράττοντες φορείς 2   6.9 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.