Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 146407
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.32 %
Oct 12 647   0.44 %
Nov 12 539   0.37 %
Dec 12 641   0.44 %
Jan 13 508   0.35 %
Feb 13 594   0.41 %
Mar 13 767   0.52 %
Apr 13 845   0.58 %
May 13 869   0.59 %
Jun 13 771   0.53 %
Jul 13 1011   0.69 %
Aug 13 639   0.44 %
Sep 13 670   0.46 %
Oct 13 802   0.55 %
Nov 13 660   0.45 %
Dec 13 564   0.39 %
Jan 14 677   0.46 %
Feb 14 1714   1.17 %
Mar 14 713   0.49 %
Apr 14 712   0.49 %
May 14 1264   0.86 %
Jun 14 982   0.67 %
Jul 14 855   0.58 %
Aug 14 916   0.63 %
Sep 14 1324   0.9 %
Oct 14 1019   0.7 %
Nov 14 833   0.57 %
Dec 14 623   0.43 %
Jan 15 828   0.57 %
Feb 15 722   0.49 %
Mar 15 954   0.65 %
Apr 15 1130   0.77 %
May 15 924   0.63 %
Jun 15 1192   0.81 %
Jul 15 954   0.65 %
Aug 15 994   0.68 %
Sep 15 1121   0.77 %
Oct 15 975   0.67 %
Nov 15 937   0.64 %
Dec 15 1437   0.98 %
Jan 16 1567   1.07 %
Feb 16 836   0.57 %
Mar 16 902   0.62 %
Apr 16 1139   0.78 %
May 16 1126   0.77 %
Jun 16 1318   0.9 %
Jul 16 1141   0.78 %
Aug 16 1409   0.96 %
Sep 16 925   0.63 %
Oct 16 892   0.61 %
Nov 16 913   0.62 %
Dec 16 1002   0.68 %
Jan 17 1240   0.85 %
Feb 17 1213   0.83 %
Mar 17 1099   0.75 %
Apr 17 1218   0.83 %
May 17 1378   0.94 %
Jun 17 1020   0.7 %
Jul 17 1012   0.69 %
Aug 17 1227   0.84 %
Sep 17 1303   0.89 %
Oct 17 1612   1.1 %
Nov 17 1722   1.18 %
Dec 17 976   0.67 %
Jan 18 1895   1.29 %
Feb 18 1696   1.16 %
Mar 18 2770   1.89 %
Apr 18 1289   0.88 %
May 18 1396   0.95 %
Jun 18 1054   0.72 %
Jul 18 1398   0.95 %
Aug 18 1480   1.01 %
Sep 18 1495   1.02 %
Oct 18 1547   1.06 %
Nov 18 1778   1.21 %
Dec 18 1210   0.83 %
Jan 19 1818   1.24 %
Feb 19 1106   0.76 %
Mar 19 1170   0.8 %
Apr 19 1180   0.81 %
May 19 1618   1.11 %
Jun 19 1045   0.71 %
Jul 19 1155   0.79 %
Aug 19 891   0.61 %
Sep 19 926   0.63 %
Oct 19 1398   0.95 %
Nov 19 1049   0.72 %
Dec 19 1248   0.85 %
Jan 20 1457   1 %
Feb 20 1159   0.79 %
Mar 20 1287   0.88 %
Apr 20 1838   1.26 %
May 20 1572   1.07 %
Jun 20 2387   1.63 %
Jul 20 1429   0.98 %
Aug 20 1159   0.79 %
Sep 20 924   0.63 %
Oct 20 856   0.58 %
Nov 20 1294   0.88 %
Dec 20 1204   0.82 %
Jan 21 853   0.58 %
Feb 21 1219   0.83 %
Mar 21 1226   0.84 %
Apr 21 1144   0.78 %
May 21 1296   0.89 %
Jun 21 1217   0.83 %
Jul 21 994   0.68 %
Aug 21 1054   0.72 %
Sep 21 2910   1.99 %
Oct 21 1197   0.82 %
Nov 21 1739   1.19 %
Dec 21 1513   1.03 %
Jan 22 1571   1.07 %
Feb 22 1474   1.01 %
Mar 22 1381   0.94 %
Apr 22 1647   1.12 %
May 22 1952   1.33 %
Jun 22 1412   0.96 %
Jul 22 1533   1.05 %
Aug 22 1626   1.11 %
Sep 22 1083   0.74 %
Oct 22 1523   1.04 %
Nov 22 1680   1.15 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
Unknown 52   85.25 %
unknown 4   6.56 %
National flag of United States United States 2   3.28 %
National flag of Bulgaria Bulgaria 1   1.64 %
National flag of Greece Greece 1   1.64 %
National flag of China China 1   1.64 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 10   32.26 %
Επικοινωνία 4   12.9 %
Στόχοι του προγράμματος 3   9.68 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 2   6.45 %
Είδη στόχοι 2   6.45 %
Προβλήματα διατήρησης 2   6.45 %
Δράσεις και μέσα 2   6.45 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 2   6.45 %
Συμπράττοντες φορείς 2   6.45 %
Νέα - Ανακοινώσεις 2   6.45 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.