Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 68559
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.68 %
Oct 12 647   0.94 %
Nov 12 539   0.79 %
Dec 12 641   0.93 %
Jan 13 508   0.74 %
Feb 13 594   0.87 %
Mar 13 767   1.12 %
Apr 13 845   1.23 %
May 13 869   1.27 %
Jun 13 771   1.12 %
Jul 13 1011   1.47 %
Aug 13 639   0.93 %
Sep 13 670   0.98 %
Oct 13 802   1.17 %
Nov 13 660   0.96 %
Dec 13 564   0.82 %
Jan 14 677   0.99 %
Feb 14 1714   2.5 %
Mar 14 713   1.04 %
Apr 14 712   1.04 %
May 14 1264   1.84 %
Jun 14 982   1.43 %
Jul 14 855   1.25 %
Aug 14 916   1.34 %
Sep 14 1324   1.93 %
Oct 14 1019   1.49 %
Nov 14 833   1.22 %
Dec 14 623   0.91 %
Jan 15 828   1.21 %
Feb 15 722   1.05 %
Mar 15 954   1.39 %
Apr 15 1130   1.65 %
May 15 924   1.35 %
Jun 15 1192   1.74 %
Jul 15 954   1.39 %
Aug 15 994   1.45 %
Sep 15 1121   1.64 %
Oct 15 975   1.42 %
Nov 15 937   1.37 %
Dec 15 1437   2.1 %
Jan 16 1567   2.29 %
Feb 16 836   1.22 %
Mar 16 902   1.32 %
Apr 16 1139   1.66 %
May 16 1126   1.64 %
Jun 16 1318   1.92 %
Jul 16 1141   1.66 %
Aug 16 1409   2.06 %
Sep 16 925   1.35 %
Oct 16 892   1.3 %
Nov 16 913   1.33 %
Dec 16 1002   1.46 %
Jan 17 1240   1.81 %
Feb 17 1213   1.77 %
Mar 17 1099   1.6 %
Apr 17 1218   1.78 %
May 17 1378   2.01 %
Jun 17 1020   1.49 %
Jul 17 1012   1.48 %
Aug 17 1227   1.79 %
Sep 17 1303   1.9 %
Oct 17 1612   2.35 %
Nov 17 1722   2.51 %
Dec 17 976   1.42 %
Jan 18 1895   2.76 %
Feb 18 1696   2.47 %
Mar 18 1983   2.89 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
Unknown 3   20 %
unknown 3   20 %
National flag of Greece Greece 3   20 %
National flag of Hungary Hungary 2   13.33 %
National flag of Cyprus Cyprus 2   13.33 %
National flag of Germany Germany 1   6.67 %
National flag of United States United States 1   6.67 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 11   78.57 %
Καταμέτρηση άγριων πουλιών... 2   14.29 %
Η περιοχή 1   7.14 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.