Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 100946
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.46 %
Oct 12 647   0.64 %
Nov 12 539   0.53 %
Dec 12 641   0.63 %
Jan 13 508   0.5 %
Feb 13 594   0.59 %
Mar 13 767   0.76 %
Apr 13 845   0.84 %
May 13 869   0.86 %
Jun 13 771   0.76 %
Jul 13 1011   1 %
Aug 13 639   0.63 %
Sep 13 670   0.66 %
Oct 13 802   0.79 %
Nov 13 660   0.65 %
Dec 13 564   0.56 %
Jan 14 677   0.67 %
Feb 14 1714   1.7 %
Mar 14 713   0.71 %
Apr 14 712   0.71 %
May 14 1264   1.25 %
Jun 14 982   0.97 %
Jul 14 855   0.85 %
Aug 14 916   0.91 %
Sep 14 1324   1.31 %
Oct 14 1019   1.01 %
Nov 14 833   0.83 %
Dec 14 623   0.62 %
Jan 15 828   0.82 %
Feb 15 722   0.72 %
Mar 15 954   0.95 %
Apr 15 1130   1.12 %
May 15 924   0.92 %
Jun 15 1192   1.18 %
Jul 15 954   0.95 %
Aug 15 994   0.98 %
Sep 15 1121   1.11 %
Oct 15 975   0.97 %
Nov 15 937   0.93 %
Dec 15 1437   1.42 %
Jan 16 1567   1.55 %
Feb 16 836   0.83 %
Mar 16 902   0.89 %
Apr 16 1139   1.13 %
May 16 1126   1.12 %
Jun 16 1318   1.31 %
Jul 16 1141   1.13 %
Aug 16 1409   1.4 %
Sep 16 925   0.92 %
Oct 16 892   0.88 %
Nov 16 913   0.9 %
Dec 16 1002   0.99 %
Jan 17 1240   1.23 %
Feb 17 1213   1.2 %
Mar 17 1099   1.09 %
Apr 17 1218   1.21 %
May 17 1378   1.37 %
Jun 17 1020   1.01 %
Jul 17 1012   1 %
Aug 17 1227   1.22 %
Sep 17 1303   1.29 %
Oct 17 1612   1.6 %
Nov 17 1722   1.71 %
Dec 17 976   0.97 %
Jan 18 1895   1.88 %
Feb 18 1696   1.68 %
Mar 18 2770   2.74 %
Apr 18 1289   1.28 %
May 18 1396   1.38 %
Jun 18 1054   1.04 %
Jul 18 1398   1.38 %
Aug 18 1480   1.47 %
Sep 18 1495   1.48 %
Oct 18 1547   1.53 %
Nov 18 1778   1.76 %
Dec 18 1210   1.2 %
Jan 19 1818   1.8 %
Feb 19 1106   1.1 %
Mar 19 1170   1.16 %
Apr 19 1180   1.17 %
May 19 1618   1.6 %
Jun 19 1045   1.04 %
Jul 19 1155   1.14 %
Aug 19 891   0.88 %
Sep 19 926   0.92 %
Oct 19 1398   1.38 %
Nov 19 1049   1.04 %
Dec 19 1248   1.24 %
Jan 20 1457   1.44 %
Feb 20 1159   1.15 %
Mar 20 1287   1.27 %
Apr 20 446   0.44 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
unknown 13   46.43 %
National flag of Greece Greece 7   25 %
National flag of United States United States 4   14.29 %
National flag of Canada Canada 1   3.57 %
National flag of France France 1   3.57 %
Unknown 1   3.57 %
National flag of Indonesia Indonesia 1   3.57 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 13   52 %
Παραδοτέα του προγράμματος 6   24 %
4   16 %
Δράσεις και μέσα 1   4 %
Πρώτες βοήθειες για άγρια ζ... 1   4 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.