Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 88462
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.53 %
Oct 12 647   0.73 %
Nov 12 539   0.61 %
Dec 12 641   0.72 %
Jan 13 508   0.57 %
Feb 13 594   0.67 %
Mar 13 767   0.87 %
Apr 13 845   0.96 %
May 13 869   0.98 %
Jun 13 771   0.87 %
Jul 13 1011   1.14 %
Aug 13 639   0.72 %
Sep 13 670   0.76 %
Oct 13 802   0.91 %
Nov 13 660   0.75 %
Dec 13 564   0.64 %
Jan 14 677   0.77 %
Feb 14 1714   1.94 %
Mar 14 713   0.81 %
Apr 14 712   0.8 %
May 14 1264   1.43 %
Jun 14 982   1.11 %
Jul 14 855   0.97 %
Aug 14 916   1.04 %
Sep 14 1324   1.5 %
Oct 14 1019   1.15 %
Nov 14 833   0.94 %
Dec 14 623   0.7 %
Jan 15 828   0.94 %
Feb 15 722   0.82 %
Mar 15 954   1.08 %
Apr 15 1130   1.28 %
May 15 924   1.04 %
Jun 15 1192   1.35 %
Jul 15 954   1.08 %
Aug 15 994   1.12 %
Sep 15 1121   1.27 %
Oct 15 975   1.1 %
Nov 15 937   1.06 %
Dec 15 1437   1.62 %
Jan 16 1567   1.77 %
Feb 16 836   0.95 %
Mar 16 902   1.02 %
Apr 16 1139   1.29 %
May 16 1126   1.27 %
Jun 16 1318   1.49 %
Jul 16 1141   1.29 %
Aug 16 1409   1.59 %
Sep 16 925   1.05 %
Oct 16 892   1.01 %
Nov 16 913   1.03 %
Dec 16 1002   1.13 %
Jan 17 1240   1.4 %
Feb 17 1213   1.37 %
Mar 17 1099   1.24 %
Apr 17 1218   1.38 %
May 17 1378   1.56 %
Jun 17 1020   1.15 %
Jul 17 1012   1.14 %
Aug 17 1227   1.39 %
Sep 17 1303   1.47 %
Oct 17 1612   1.82 %
Nov 17 1722   1.95 %
Dec 17 976   1.1 %
Jan 18 1895   2.14 %
Feb 18 1696   1.92 %
Mar 18 2770   3.13 %
Apr 18 1289   1.46 %
May 18 1396   1.58 %
Jun 18 1054   1.19 %
Jul 18 1398   1.58 %
Aug 18 1480   1.67 %
Sep 18 1495   1.69 %
Oct 18 1547   1.75 %
Nov 18 1778   2.01 %
Dec 18 1210   1.37 %
Jan 19 1818   2.06 %
Feb 19 1106   1.25 %
Mar 19 1170   1.32 %
Apr 19 1180   1.33 %
May 19 1195   1.35 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of United States United States 7   28 %
National flag of European Union European Union 5   20 %
National flag of Germany Germany 4   16 %
National flag of Greece Greece 4   16 %
National flag of France France 2   8 %
Unknown 1   4 %
unknown 1   4 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 1   4 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 18   81.82 %
Παραδοτέα του προγράμματος 2   9.09 %
Η περιοχή 1   4.55 %
Επικοινωνία 1   4.55 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.