Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 90665
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.52 %
Oct 12 647   0.71 %
Nov 12 539   0.59 %
Dec 12 641   0.71 %
Jan 13 508   0.56 %
Feb 13 594   0.66 %
Mar 13 767   0.85 %
Apr 13 845   0.93 %
May 13 869   0.96 %
Jun 13 771   0.85 %
Jul 13 1011   1.12 %
Aug 13 639   0.7 %
Sep 13 670   0.74 %
Oct 13 802   0.88 %
Nov 13 660   0.73 %
Dec 13 564   0.62 %
Jan 14 677   0.75 %
Feb 14 1714   1.89 %
Mar 14 713   0.79 %
Apr 14 712   0.79 %
May 14 1264   1.39 %
Jun 14 982   1.08 %
Jul 14 855   0.94 %
Aug 14 916   1.01 %
Sep 14 1324   1.46 %
Oct 14 1019   1.12 %
Nov 14 833   0.92 %
Dec 14 623   0.69 %
Jan 15 828   0.91 %
Feb 15 722   0.8 %
Mar 15 954   1.05 %
Apr 15 1130   1.25 %
May 15 924   1.02 %
Jun 15 1192   1.31 %
Jul 15 954   1.05 %
Aug 15 994   1.1 %
Sep 15 1121   1.24 %
Oct 15 975   1.08 %
Nov 15 937   1.03 %
Dec 15 1437   1.58 %
Jan 16 1567   1.73 %
Feb 16 836   0.92 %
Mar 16 902   0.99 %
Apr 16 1139   1.26 %
May 16 1126   1.24 %
Jun 16 1318   1.45 %
Jul 16 1141   1.26 %
Aug 16 1409   1.55 %
Sep 16 925   1.02 %
Oct 16 892   0.98 %
Nov 16 913   1.01 %
Dec 16 1002   1.11 %
Jan 17 1240   1.37 %
Feb 17 1213   1.34 %
Mar 17 1099   1.21 %
Apr 17 1218   1.34 %
May 17 1378   1.52 %
Jun 17 1020   1.13 %
Jul 17 1012   1.12 %
Aug 17 1227   1.35 %
Sep 17 1303   1.44 %
Oct 17 1612   1.78 %
Nov 17 1722   1.9 %
Dec 17 976   1.08 %
Jan 18 1895   2.09 %
Feb 18 1696   1.87 %
Mar 18 2770   3.06 %
Apr 18 1289   1.42 %
May 18 1396   1.54 %
Jun 18 1054   1.16 %
Jul 18 1398   1.54 %
Aug 18 1480   1.63 %
Sep 18 1495   1.65 %
Oct 18 1547   1.71 %
Nov 18 1778   1.96 %
Dec 18 1210   1.33 %
Jan 19 1818   2.01 %
Feb 19 1106   1.22 %
Mar 19 1170   1.29 %
Apr 19 1180   1.3 %
May 19 1618   1.78 %
Jun 19 1045   1.15 %
Jul 19 735   0.81 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of United States United States 21   45.65 %
National flag of Ukraine Ukraine 13   28.26 %
unknown 4   8.7 %
National flag of European Union European Union 2   4.35 %
Unknown 2   4.35 %
National flag of Cyprus Cyprus 2   4.35 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 1   2.17 %
National flag of French Polynesia French Polynesia 1   2.17 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 11   47.83 %
Πρώτες βοήθειες για άγρια ζ... 4   17.39 %
Είδη στόχοι 1   4.35 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 1   4.35 %
Η περιοχή 1   4.35 %
Προβλήματα διατήρησης 1   4.35 %
Δράσεις και μέσα 1   4.35 %
Στόχοι του προγράμματος 1   4.35 %
Συμπράττοντες φορείς 1   4.35 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 1   4.35 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.