Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 137098
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.34 %
Oct 12 647   0.47 %
Nov 12 539   0.39 %
Dec 12 641   0.47 %
Jan 13 508   0.37 %
Feb 13 594   0.43 %
Mar 13 767   0.56 %
Apr 13 845   0.62 %
May 13 869   0.63 %
Jun 13 771   0.56 %
Jul 13 1011   0.74 %
Aug 13 639   0.47 %
Sep 13 670   0.49 %
Oct 13 802   0.58 %
Nov 13 660   0.48 %
Dec 13 564   0.41 %
Jan 14 677   0.49 %
Feb 14 1714   1.25 %
Mar 14 713   0.52 %
Apr 14 712   0.52 %
May 14 1264   0.92 %
Jun 14 982   0.72 %
Jul 14 855   0.62 %
Aug 14 916   0.67 %
Sep 14 1324   0.97 %
Oct 14 1019   0.74 %
Nov 14 833   0.61 %
Dec 14 623   0.45 %
Jan 15 828   0.6 %
Feb 15 722   0.53 %
Mar 15 954   0.7 %
Apr 15 1130   0.82 %
May 15 924   0.67 %
Jun 15 1192   0.87 %
Jul 15 954   0.7 %
Aug 15 994   0.73 %
Sep 15 1121   0.82 %
Oct 15 975   0.71 %
Nov 15 937   0.68 %
Dec 15 1437   1.05 %
Jan 16 1567   1.14 %
Feb 16 836   0.61 %
Mar 16 902   0.66 %
Apr 16 1139   0.83 %
May 16 1126   0.82 %
Jun 16 1318   0.96 %
Jul 16 1141   0.83 %
Aug 16 1409   1.03 %
Sep 16 925   0.67 %
Oct 16 892   0.65 %
Nov 16 913   0.67 %
Dec 16 1002   0.73 %
Jan 17 1240   0.9 %
Feb 17 1213   0.88 %
Mar 17 1099   0.8 %
Apr 17 1218   0.89 %
May 17 1378   1.01 %
Jun 17 1020   0.74 %
Jul 17 1012   0.74 %
Aug 17 1227   0.89 %
Sep 17 1303   0.95 %
Oct 17 1612   1.18 %
Nov 17 1722   1.26 %
Dec 17 976   0.71 %
Jan 18 1895   1.38 %
Feb 18 1696   1.24 %
Mar 18 2770   2.02 %
Apr 18 1289   0.94 %
May 18 1396   1.02 %
Jun 18 1054   0.77 %
Jul 18 1398   1.02 %
Aug 18 1480   1.08 %
Sep 18 1495   1.09 %
Oct 18 1547   1.13 %
Nov 18 1778   1.3 %
Dec 18 1210   0.88 %
Jan 19 1818   1.33 %
Feb 19 1106   0.81 %
Mar 19 1170   0.85 %
Apr 19 1180   0.86 %
May 19 1618   1.18 %
Jun 19 1045   0.76 %
Jul 19 1155   0.84 %
Aug 19 891   0.65 %
Sep 19 926   0.68 %
Oct 19 1398   1.02 %
Nov 19 1049   0.77 %
Dec 19 1248   0.91 %
Jan 20 1457   1.06 %
Feb 20 1159   0.85 %
Mar 20 1287   0.94 %
Apr 20 1838   1.34 %
May 20 1572   1.15 %
Jun 20 2387   1.74 %
Jul 20 1429   1.04 %
Aug 20 1159   0.85 %
Sep 20 924   0.67 %
Oct 20 856   0.62 %
Nov 20 1294   0.94 %
Dec 20 1204   0.88 %
Jan 21 853   0.62 %
Feb 21 1219   0.89 %
Mar 21 1226   0.89 %
Apr 21 1144   0.83 %
May 21 1296   0.95 %
Jun 21 1217   0.89 %
Jul 21 994   0.73 %
Aug 21 1054   0.77 %
Sep 21 2910   2.12 %
Oct 21 1197   0.87 %
Nov 21 1739   1.27 %
Dec 21 1513   1.1 %
Jan 22 1571   1.15 %
Feb 22 1474   1.08 %
Mar 22 1381   1.01 %
Apr 22 1647   1.2 %
May 22 1500   1.09 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
unknown 12   52.17 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 3   13.04 %
National flag of Japan Japan 2   8.7 %
Unknown 2   8.7 %
National flag of Bulgaria Bulgaria 1   4.35 %
National flag of United States United States 1   4.35 %
National flag of Germany Germany 1   4.35 %
National flag of United Kingdom United Kingdom 1   4.35 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 13   61.9 %
Επικοινωνία 3   14.29 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 1   4.76 %
Είδη στόχοι 1   4.76 %
Προβλήματα διατήρησης 1   4.76 %
Στόχοι του προγράμματος 1   4.76 %
Παραδοτέα του προγράμματος 1   4.76 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.