Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website

 

Συνολικές επισκέψεις: 59675

Μηνιαίες επισκέψεις:

Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.78 %
Oct 12 647   1.08 %
Nov 12 539   0.9 %
Dec 12 641   1.07 %
Jan 13 508   0.85 %
Feb 13 594   1 %
Mar 13 767   1.29 %
Apr 13 845   1.42 %
May 13 869   1.46 %
Jun 13 771   1.29 %
Jul 13 1011   1.69 %
Aug 13 639   1.07 %
Sep 13 670   1.12 %
Oct 13 802   1.34 %
Nov 13 660   1.11 %
Dec 13 564   0.95 %
Jan 14 677   1.13 %
Feb 14 1714   2.87 %
Mar 14 713   1.19 %
Apr 14 712   1.19 %
May 14 1264   2.12 %
Jun 14 982   1.65 %
Jul 14 855   1.43 %
Aug 14 916   1.53 %
Sep 14 1324   2.22 %
Oct 14 1019   1.71 %
Nov 14 833   1.4 %
Dec 14 623   1.04 %
Jan 15 828   1.39 %
Feb 15 722   1.21 %
Mar 15 954   1.6 %
Apr 15 1130   1.89 %
May 15 924   1.55 %
Jun 15 1192   2 %
Jul 15 954   1.6 %
Aug 15 994   1.67 %
Sep 15 1121   1.88 %
Oct 15 975   1.63 %
Nov 15 937   1.57 %
Dec 15 1437   2.41 %
Jan 16 1567   2.63 %
Feb 16 836   1.4 %
Mar 16 902   1.51 %
Apr 16 1139   1.91 %
May 16 1126   1.89 %
Jun 16 1318   2.21 %
Jul 16 1141   1.91 %
Aug 16 1409   2.36 %
Sep 16 925   1.55 %
Oct 16 892   1.49 %
Nov 16 913   1.53 %
Dec 16 1002   1.68 %
Jan 17 1240   2.08 %
Feb 17 1213   2.03 %
Mar 17 1099   1.84 %
Apr 17 1218   2.04 %
May 17 1378   2.31 %
Jun 17 1020   1.71 %
Jul 17 1012   1.7 %
Aug 17 1227   2.06 %
Sep 17 1303   2.18 %
Oct 17 1000   1.68 %

—————————————————————–

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of Greece Greece 2   33.33 %
National flag of Canada Canada 1   16.67 %
National flag of China China 1   16.67 %
National flag of United Arab Emirates United Arab Emirates 1   16.67 %
unknown 1   16.67 %

Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 6   100 %

 

 

Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.