Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 85738
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.55 %
Oct 12 647   0.75 %
Nov 12 539   0.63 %
Dec 12 641   0.75 %
Jan 13 508   0.59 %
Feb 13 594   0.69 %
Mar 13 767   0.89 %
Apr 13 845   0.99 %
May 13 869   1.01 %
Jun 13 771   0.9 %
Jul 13 1011   1.18 %
Aug 13 639   0.75 %
Sep 13 670   0.78 %
Oct 13 802   0.94 %
Nov 13 660   0.77 %
Dec 13 564   0.66 %
Jan 14 677   0.79 %
Feb 14 1714   2 %
Mar 14 713   0.83 %
Apr 14 712   0.83 %
May 14 1264   1.47 %
Jun 14 982   1.15 %
Jul 14 855   1 %
Aug 14 916   1.07 %
Sep 14 1324   1.54 %
Oct 14 1019   1.19 %
Nov 14 833   0.97 %
Dec 14 623   0.73 %
Jan 15 828   0.97 %
Feb 15 722   0.84 %
Mar 15 954   1.11 %
Apr 15 1130   1.32 %
May 15 924   1.08 %
Jun 15 1192   1.39 %
Jul 15 954   1.11 %
Aug 15 994   1.16 %
Sep 15 1121   1.31 %
Oct 15 975   1.14 %
Nov 15 937   1.09 %
Dec 15 1437   1.68 %
Jan 16 1567   1.83 %
Feb 16 836   0.98 %
Mar 16 902   1.05 %
Apr 16 1139   1.33 %
May 16 1126   1.31 %
Jun 16 1318   1.54 %
Jul 16 1141   1.33 %
Aug 16 1409   1.64 %
Sep 16 925   1.08 %
Oct 16 892   1.04 %
Nov 16 913   1.06 %
Dec 16 1002   1.17 %
Jan 17 1240   1.45 %
Feb 17 1213   1.41 %
Mar 17 1099   1.28 %
Apr 17 1218   1.42 %
May 17 1378   1.61 %
Jun 17 1020   1.19 %
Jul 17 1012   1.18 %
Aug 17 1227   1.43 %
Sep 17 1303   1.52 %
Oct 17 1612   1.88 %
Nov 17 1722   2.01 %
Dec 17 976   1.14 %
Jan 18 1895   2.21 %
Feb 18 1696   1.98 %
Mar 18 2770   3.23 %
Apr 18 1289   1.5 %
May 18 1396   1.63 %
Jun 18 1054   1.23 %
Jul 18 1398   1.63 %
Aug 18 1480   1.73 %
Sep 18 1495   1.74 %
Oct 18 1547   1.8 %
Nov 18 1778   2.07 %
Dec 18 1210   1.41 %
Jan 19 1818   2.12 %
Feb 19 1106   1.29 %
Mar 19 821   0.96 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of European Union European Union 4   16 %
National flag of Indonesia Indonesia 3   12 %
National flag of United States United States 3   12 %
National flag of Greece Greece 3   12 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 3   12 %
unknown 2   8 %
National flag of Spain Spain 2   8 %
Unknown 2   8 %
National flag of United Kingdom United Kingdom 2   8 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 1   4 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 10   62.5 %
Πρώτες βοήθειες για άγρια ζ... 1   6.25 %
Στόχοι του προγράμματος 1   6.25 %
Συμπράττοντες φορείς 1   6.25 %
Παραδοτέα του προγράμματος 1   6.25 %
Πορεία - Αποτελέσματα 1   6.25 %
Προβλήματα διατήρησης 1   6.25 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.