Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 71841
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.65 %
Oct 12 647   0.9 %
Nov 12 539   0.75 %
Dec 12 641   0.89 %
Jan 13 508   0.71 %
Feb 13 594   0.83 %
Mar 13 767   1.07 %
Apr 13 845   1.18 %
May 13 869   1.21 %
Jun 13 771   1.07 %
Jul 13 1011   1.41 %
Aug 13 639   0.89 %
Sep 13 670   0.93 %
Oct 13 802   1.12 %
Nov 13 660   0.92 %
Dec 13 564   0.79 %
Jan 14 677   0.94 %
Feb 14 1714   2.39 %
Mar 14 713   0.99 %
Apr 14 712   0.99 %
May 14 1264   1.76 %
Jun 14 982   1.37 %
Jul 14 855   1.19 %
Aug 14 916   1.28 %
Sep 14 1324   1.84 %
Oct 14 1019   1.42 %
Nov 14 833   1.16 %
Dec 14 623   0.87 %
Jan 15 828   1.15 %
Feb 15 722   1 %
Mar 15 954   1.33 %
Apr 15 1130   1.57 %
May 15 924   1.29 %
Jun 15 1192   1.66 %
Jul 15 954   1.33 %
Aug 15 994   1.38 %
Sep 15 1121   1.56 %
Oct 15 975   1.36 %
Nov 15 937   1.3 %
Dec 15 1437   2 %
Jan 16 1567   2.18 %
Feb 16 836   1.16 %
Mar 16 902   1.26 %
Apr 16 1139   1.59 %
May 16 1126   1.57 %
Jun 16 1318   1.83 %
Jul 16 1141   1.59 %
Aug 16 1409   1.96 %
Sep 16 925   1.29 %
Oct 16 892   1.24 %
Nov 16 913   1.27 %
Dec 16 1002   1.39 %
Jan 17 1240   1.73 %
Feb 17 1213   1.69 %
Mar 17 1099   1.53 %
Apr 17 1218   1.7 %
May 17 1378   1.92 %
Jun 17 1020   1.42 %
Jul 17 1012   1.41 %
Aug 17 1227   1.71 %
Sep 17 1303   1.81 %
Oct 17 1612   2.24 %
Nov 17 1722   2.4 %
Dec 17 976   1.36 %
Jan 18 1895   2.64 %
Feb 18 1696   2.36 %
Mar 18 2770   3.86 %
Apr 18 1289   1.79 %
May 18 1206   1.68 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
unknown 6   28.57 %
Unknown 5   23.81 %
National flag of United States United States 4   19.05 %
National flag of European Union European Union 2   9.52 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 2   9.52 %
National flag of Romania Romania 1   4.76 %
National flag of Poland Poland 1   4.76 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 13   76.47 %
Πρώτες βοήθειες για άγρια ζ... 1   5.88 %
Στόχοι του προγράμματος 1   5.88 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 1   5.88 %
Σεμινάριο Δικτύου Υπεύθυνω... 1   5.88 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.