Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 111780
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.42 %
Oct 12 647   0.58 %
Nov 12 539   0.48 %
Dec 12 641   0.57 %
Jan 13 508   0.45 %
Feb 13 594   0.53 %
Mar 13 767   0.69 %
Apr 13 845   0.76 %
May 13 869   0.78 %
Jun 13 771   0.69 %
Jul 13 1011   0.9 %
Aug 13 639   0.57 %
Sep 13 670   0.6 %
Oct 13 802   0.72 %
Nov 13 660   0.59 %
Dec 13 564   0.5 %
Jan 14 677   0.61 %
Feb 14 1714   1.53 %
Mar 14 713   0.64 %
Apr 14 712   0.64 %
May 14 1264   1.13 %
Jun 14 982   0.88 %
Jul 14 855   0.76 %
Aug 14 916   0.82 %
Sep 14 1324   1.18 %
Oct 14 1019   0.91 %
Nov 14 833   0.75 %
Dec 14 623   0.56 %
Jan 15 828   0.74 %
Feb 15 722   0.65 %
Mar 15 954   0.85 %
Apr 15 1130   1.01 %
May 15 924   0.83 %
Jun 15 1192   1.07 %
Jul 15 954   0.85 %
Aug 15 994   0.89 %
Sep 15 1121   1 %
Oct 15 975   0.87 %
Nov 15 937   0.84 %
Dec 15 1437   1.29 %
Jan 16 1567   1.4 %
Feb 16 836   0.75 %
Mar 16 902   0.81 %
Apr 16 1139   1.02 %
May 16 1126   1.01 %
Jun 16 1318   1.18 %
Jul 16 1141   1.02 %
Aug 16 1409   1.26 %
Sep 16 925   0.83 %
Oct 16 892   0.8 %
Nov 16 913   0.82 %
Dec 16 1002   0.9 %
Jan 17 1240   1.11 %
Feb 17 1213   1.09 %
Mar 17 1099   0.98 %
Apr 17 1218   1.09 %
May 17 1378   1.23 %
Jun 17 1020   0.91 %
Jul 17 1012   0.91 %
Aug 17 1227   1.1 %
Sep 17 1303   1.17 %
Oct 17 1612   1.44 %
Nov 17 1722   1.54 %
Dec 17 976   0.87 %
Jan 18 1895   1.7 %
Feb 18 1696   1.52 %
Mar 18 2770   2.48 %
Apr 18 1289   1.15 %
May 18 1396   1.25 %
Jun 18 1054   0.94 %
Jul 18 1398   1.25 %
Aug 18 1480   1.32 %
Sep 18 1495   1.34 %
Oct 18 1547   1.38 %
Nov 18 1778   1.59 %
Dec 18 1210   1.08 %
Jan 19 1818   1.63 %
Feb 19 1106   0.99 %
Mar 19 1170   1.05 %
Apr 19 1180   1.06 %
May 19 1618   1.45 %
Jun 19 1045   0.93 %
Jul 19 1155   1.03 %
Aug 19 891   0.8 %
Sep 19 926   0.83 %
Oct 19 1398   1.25 %
Nov 19 1049   0.94 %
Dec 19 1248   1.12 %
Jan 20 1457   1.3 %
Feb 20 1159   1.04 %
Mar 20 1287   1.15 %
Apr 20 1838   1.64 %
May 20 1572   1.41 %
Jun 20 2387   2.14 %
Jul 20 1429   1.28 %
Aug 20 1159   1.04 %
Sep 20 924   0.83 %
Oct 20 856   0.77 %
Nov 20 1115   1 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of United States United States 12   30.77 %
National flag of Finland Finland 10   25.64 %
unknown 9   23.08 %
National flag of France France 5   12.82 %
National flag of Netherlands Netherlands 1   2.56 %
National flag of Greece Greece 1   2.56 %
National flag of Czech Republic Czech Republic 1   2.56 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 14   63.64 %
Σεμινάριο Δικτύου Υπεύθυνω... 2   9.09 %
Η περιοχή 1   4.55 %
1   4.55 %
Πυρκαγιές στην Ανδρο 1   4.55 %
1   4.55 %
Πρώτες βοήθειες για άγρια ζ... 1   4.55 %
Επικοινωνία 1   4.55 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.