Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website

 

Συνολικές επισκέψεις: 57056

Μηνιαίες επισκέψεις:

Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.82 %
Oct 12 647   1.13 %
Nov 12 539   0.94 %
Dec 12 641   1.12 %
Jan 13 508   0.89 %
Feb 13 594   1.04 %
Mar 13 767   1.34 %
Apr 13 845   1.48 %
May 13 869   1.52 %
Jun 13 771   1.35 %
Jul 13 1011   1.77 %
Aug 13 639   1.12 %
Sep 13 670   1.17 %
Oct 13 802   1.41 %
Nov 13 660   1.16 %
Dec 13 564   0.99 %
Jan 14 677   1.19 %
Feb 14 1714   3 %
Mar 14 713   1.25 %
Apr 14 712   1.25 %
May 14 1264   2.22 %
Jun 14 982   1.72 %
Jul 14 855   1.5 %
Aug 14 916   1.61 %
Sep 14 1324   2.32 %
Oct 14 1019   1.79 %
Nov 14 833   1.46 %
Dec 14 623   1.09 %
Jan 15 828   1.45 %
Feb 15 722   1.27 %
Mar 15 954   1.67 %
Apr 15 1130   1.98 %
May 15 924   1.62 %
Jun 15 1192   2.09 %
Jul 15 954   1.67 %
Aug 15 994   1.74 %
Sep 15 1121   1.96 %
Oct 15 975   1.71 %
Nov 15 937   1.64 %
Dec 15 1437   2.52 %
Jan 16 1567   2.75 %
Feb 16 836   1.47 %
Mar 16 902   1.58 %
Apr 16 1139   2 %
May 16 1126   1.97 %
Jun 16 1318   2.31 %
Jul 16 1141   2 %
Aug 16 1409   2.47 %
Sep 16 925   1.62 %
Oct 16 892   1.56 %
Nov 16 913   1.6 %
Dec 16 1002   1.76 %
Jan 17 1240   2.17 %
Feb 17 1213   2.13 %
Mar 17 1099   1.93 %
Apr 17 1218   2.13 %
May 17 1378   2.42 %
Jun 17 1020   1.79 %
Jul 17 1012   1.77 %
Aug 17 911   1.6 %

—————————————————————–

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of China China 48   44.04 %
National flag of United States United States 23   21.1 %
National flag of Brazil Brazil 12   11.01 %
National flag of Egypt Egypt 9   8.26 %
Unknown 4   3.67 %
unknown 4   3.67 %
National flag of Switzerland Switzerland 4   3.67 %
National flag of European Union European Union 3   2.75 %
National flag of United Kingdom United Kingdom 1   0.92 %
National flag of Hong Kong Hong Kong 1   0.92 %

Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 24   44.44 %
Πορεία - Αποτελέσματα 4   7.41 %
4   7.41 %
Πυρκαγιές στην Ανδρο 4   7.41 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 3   5.56 %
Στόχοι του προγράμματος 3   5.56 %
Η περιοχή 3   5.56 %
Συμπράττοντες φορείς 3   5.56 %
Προβλήματα διατήρησης 3   5.56 %
Δράσεις και μέσα 3   5.56 %

 

 

Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.