Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 141245
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.33 %
Oct 12 647   0.46 %
Nov 12 539   0.38 %
Dec 12 641   0.45 %
Jan 13 508   0.36 %
Feb 13 594   0.42 %
Mar 13 767   0.54 %
Apr 13 845   0.6 %
May 13 869   0.62 %
Jun 13 771   0.55 %
Jul 13 1011   0.72 %
Aug 13 639   0.45 %
Sep 13 670   0.47 %
Oct 13 802   0.57 %
Nov 13 660   0.47 %
Dec 13 564   0.4 %
Jan 14 677   0.48 %
Feb 14 1714   1.21 %
Mar 14 713   0.5 %
Apr 14 712   0.5 %
May 14 1264   0.89 %
Jun 14 982   0.7 %
Jul 14 855   0.61 %
Aug 14 916   0.65 %
Sep 14 1324   0.94 %
Oct 14 1019   0.72 %
Nov 14 833   0.59 %
Dec 14 623   0.44 %
Jan 15 828   0.59 %
Feb 15 722   0.51 %
Mar 15 954   0.68 %
Apr 15 1130   0.8 %
May 15 924   0.65 %
Jun 15 1192   0.84 %
Jul 15 954   0.68 %
Aug 15 994   0.7 %
Sep 15 1121   0.79 %
Oct 15 975   0.69 %
Nov 15 937   0.66 %
Dec 15 1437   1.02 %
Jan 16 1567   1.11 %
Feb 16 836   0.59 %
Mar 16 902   0.64 %
Apr 16 1139   0.81 %
May 16 1126   0.8 %
Jun 16 1318   0.93 %
Jul 16 1141   0.81 %
Aug 16 1409   1 %
Sep 16 925   0.65 %
Oct 16 892   0.63 %
Nov 16 913   0.65 %
Dec 16 1002   0.71 %
Jan 17 1240   0.88 %
Feb 17 1213   0.86 %
Mar 17 1099   0.78 %
Apr 17 1218   0.86 %
May 17 1378   0.98 %
Jun 17 1020   0.72 %
Jul 17 1012   0.72 %
Aug 17 1227   0.87 %
Sep 17 1303   0.92 %
Oct 17 1612   1.14 %
Nov 17 1722   1.22 %
Dec 17 976   0.69 %
Jan 18 1895   1.34 %
Feb 18 1696   1.2 %
Mar 18 2770   1.96 %
Apr 18 1289   0.91 %
May 18 1396   0.99 %
Jun 18 1054   0.75 %
Jul 18 1398   0.99 %
Aug 18 1480   1.05 %
Sep 18 1495   1.06 %
Oct 18 1547   1.1 %
Nov 18 1778   1.26 %
Dec 18 1210   0.86 %
Jan 19 1818   1.29 %
Feb 19 1106   0.78 %
Mar 19 1170   0.83 %
Apr 19 1180   0.84 %
May 19 1618   1.15 %
Jun 19 1045   0.74 %
Jul 19 1155   0.82 %
Aug 19 891   0.63 %
Sep 19 926   0.66 %
Oct 19 1398   0.99 %
Nov 19 1049   0.74 %
Dec 19 1248   0.88 %
Jan 20 1457   1.03 %
Feb 20 1159   0.82 %
Mar 20 1287   0.91 %
Apr 20 1838   1.3 %
May 20 1572   1.11 %
Jun 20 2387   1.69 %
Jul 20 1429   1.01 %
Aug 20 1159   0.82 %
Sep 20 924   0.65 %
Oct 20 856   0.61 %
Nov 20 1294   0.92 %
Dec 20 1204   0.85 %
Jan 21 853   0.6 %
Feb 21 1219   0.86 %
Mar 21 1226   0.87 %
Apr 21 1144   0.81 %
May 21 1296   0.92 %
Jun 21 1217   0.86 %
Jul 21 994   0.7 %
Aug 21 1054   0.75 %
Sep 21 2910   2.06 %
Oct 21 1197   0.85 %
Nov 21 1739   1.23 %
Dec 21 1513   1.07 %
Jan 22 1571   1.11 %
Feb 22 1474   1.04 %
Mar 22 1381   0.98 %
Apr 22 1647   1.17 %
May 22 1952   1.38 %
Jun 22 1412   1 %
Jul 22 1533   1.09 %
Aug 22 750   0.53 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of Greece Greece 19   44.19 %
National flag of United States United States 10   23.26 %
unknown 8   18.6 %
National flag of Islamic Republic Of Iran Islamic Republic Of Iran 3   6.98 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 2   4.65 %
Unknown 1   2.33 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 18   45 %
Νέα - Ανακοινώσεις 9   22.5 %
3   7.5 %
Η περιοχή 2   5 %
Δράσεις και μέσα 2   5 %
Newsletters 2   5 %
Η τέχνη της ξερολιθιάς στην... 1   2.5 %
Συμπράττοντες φορείς 1   2.5 %
Καλλιέργειες LIFE TerraceScape 2021-2022 Καλλιέργειες LIFE TerraceScape 2021-20... 1   2.5 %
1   2.5 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.