Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 125712
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.37 %
Oct 12 647   0.51 %
Nov 12 539   0.43 %
Dec 12 641   0.51 %
Jan 13 508   0.4 %
Feb 13 594   0.47 %
Mar 13 767   0.61 %
Apr 13 845   0.67 %
May 13 869   0.69 %
Jun 13 771   0.61 %
Jul 13 1011   0.8 %
Aug 13 639   0.51 %
Sep 13 670   0.53 %
Oct 13 802   0.64 %
Nov 13 660   0.53 %
Dec 13 564   0.45 %
Jan 14 677   0.54 %
Feb 14 1714   1.36 %
Mar 14 713   0.57 %
Apr 14 712   0.57 %
May 14 1264   1.01 %
Jun 14 982   0.78 %
Jul 14 855   0.68 %
Aug 14 916   0.73 %
Sep 14 1324   1.05 %
Oct 14 1019   0.81 %
Nov 14 833   0.66 %
Dec 14 623   0.5 %
Jan 15 828   0.66 %
Feb 15 722   0.57 %
Mar 15 954   0.76 %
Apr 15 1130   0.9 %
May 15 924   0.74 %
Jun 15 1192   0.95 %
Jul 15 954   0.76 %
Aug 15 994   0.79 %
Sep 15 1121   0.89 %
Oct 15 975   0.78 %
Nov 15 937   0.75 %
Dec 15 1437   1.14 %
Jan 16 1567   1.25 %
Feb 16 836   0.67 %
Mar 16 902   0.72 %
Apr 16 1139   0.91 %
May 16 1126   0.9 %
Jun 16 1318   1.05 %
Jul 16 1141   0.91 %
Aug 16 1409   1.12 %
Sep 16 925   0.74 %
Oct 16 892   0.71 %
Nov 16 913   0.73 %
Dec 16 1002   0.8 %
Jan 17 1240   0.99 %
Feb 17 1213   0.96 %
Mar 17 1099   0.87 %
Apr 17 1218   0.97 %
May 17 1378   1.1 %
Jun 17 1020   0.81 %
Jul 17 1012   0.81 %
Aug 17 1227   0.98 %
Sep 17 1303   1.04 %
Oct 17 1612   1.28 %
Nov 17 1722   1.37 %
Dec 17 976   0.78 %
Jan 18 1895   1.51 %
Feb 18 1696   1.35 %
Mar 18 2770   2.2 %
Apr 18 1289   1.03 %
May 18 1396   1.11 %
Jun 18 1054   0.84 %
Jul 18 1398   1.11 %
Aug 18 1480   1.18 %
Sep 18 1495   1.19 %
Oct 18 1547   1.23 %
Nov 18 1778   1.41 %
Dec 18 1210   0.96 %
Jan 19 1818   1.45 %
Feb 19 1106   0.88 %
Mar 19 1170   0.93 %
Apr 19 1180   0.94 %
May 19 1618   1.29 %
Jun 19 1045   0.83 %
Jul 19 1155   0.92 %
Aug 19 891   0.71 %
Sep 19 926   0.74 %
Oct 19 1398   1.11 %
Nov 19 1049   0.83 %
Dec 19 1248   0.99 %
Jan 20 1457   1.16 %
Feb 20 1159   0.92 %
Mar 20 1287   1.02 %
Apr 20 1838   1.46 %
May 20 1572   1.25 %
Jun 20 2387   1.9 %
Jul 20 1429   1.14 %
Aug 20 1159   0.92 %
Sep 20 924   0.74 %
Oct 20 856   0.68 %
Nov 20 1294   1.03 %
Dec 20 1204   0.96 %
Jan 21 853   0.68 %
Feb 21 1219   0.97 %
Mar 21 1226   0.98 %
Apr 21 1144   0.91 %
May 21 1296   1.03 %
Jun 21 1217   0.97 %
Jul 21 994   0.79 %
Aug 21 1054   0.84 %
Sep 21 2910   2.31 %
Oct 21 636   0.51 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
Unknown 13   32.5 %
National flag of Finland Finland 10   25 %
National flag of United States United States 8   20 %
National flag of Islamic Republic Of Iran Islamic Republic Of Iran 3   7.5 %
National flag of Italy Italy 2   5 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 1   2.5 %
National flag of India India 1   2.5 %
National flag of Republic Of Korea Republic Of Korea 1   2.5 %
National flag of China China 1   2.5 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 18   90 %
Επικοινωνία 2   10 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.