Στα πλαίσια των προγραμμάτων LIFE Ανδρου σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Εθελοντική Ομάδα LIFE, με σκοπό την παρακολούθηση, αλλά και την προστασία της βιοποικιλότητας του νησιού μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων.

H Εθελοντική Ομάδα συμβάλλει στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στην Ανδρο, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος του νησιού. Μεταξύ άλλων:

  • παρακολούθηση προστετευόμενων ειδών πουλιώνκαι άλλων άγριων ζώων,
  • συμβολή στην λειτουργία του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών για την άγρια ζωή στο Κόρθι,
  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του νησιού καθώς και των τοπικών κατοίκων, μέσω της πραγματοποίησης οικοπεριηγήσεων και της διανομής ενημερωτικού υλικού,
  • συμμετοχή σε διάφορες δράσεις που αφορούν στην επόπτευση των προστατευόμενων περιοχών του νησιού, βελτίωση των οικοτόπων (καθαρισμοί από απορρίμματα, πλαστικά σε ξηρά και θάλασσα, επιτόπιες παρεμβάσεις αναζωογόνησης), κ.ά.

Η ομάδα των εθελοντών θα αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία στην παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένα πουλιά και ορφανούς νεοσσούς, στην παρακολούθηση των πουλιών και των βιοτόπων τους, στην μελέτη της άγρια ζωής που ζεί στην ξηρά και την θάλασσα του νησιού, καθώς και των απειλών που αντιμετωπίζει, με τη βοήθεια της τοπικής ομάδας της Ανδρου και του εξειδικευμένου προσωπικού του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ. Επιπλέον, θα ενημερώνεται για τα ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης που οργανώνονται τακτικά από φορείς με ενεργή δράση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δράση συντονίζεται  τον Δήμο Άνδρου  και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ.

Για να μάθεις περισσότερα για την Εθελοντική Ομάδα επικοινώνησε μαζί μας!

Επικοινωνία: info@androslife.gr
τηλ. 22820 62319

 

Comments are closed.