Για την αντιμετώπιση της έλλειψης κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος και με στόχο την αύξηση της αναπαραγωγικής επιτυχία προστατευόμενων ειδών πουλιών που αναπαράγονται στις νησίδες, στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται φυτεύσεις αυτόχθονων φυτών για την αύξηση των φυσικών θέσεων φωλιάσματος. Για τη δράση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα εξειδικευμένα δοχεία φύτευσης groasis.

Plantinga

Planting2b

Tagged with:
 

Comments are closed.