Για την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων φωλιάσματος για τους Μαυροπετρίτες που φωλιάζουν στις νησίδες του προγράμματος,  κατασκευάστηκαν τεχνητές φωλιές από φυσικά υλικά και τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής ανάπτυξης του προγράμματος.

ArtificialNests32

ArtificialNests21

ArtificialNests33

ArtificialNests44

Tagged with:
 

Comments are closed.