Τοπικές ποικιλίες, στη σημερινή γεωργία

Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος LIFE , ο Δήμος Άνδρου, το πρόγραμμα LIFE ‘Ανδρου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσαν το Σαββατοκύριακο 25-26 Απριλίου 2015 δυο ημερίδες, με θέμα “Τοπικές ποικιλίες στη σημερινή γεωργία”.

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στον Πολυχώρο Μπατσίου και στο γυμνάσιο Γαυρίου και ειδικοί επιστήμονες ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέματα:

-Η κ. Πηνελόπη Μπεμπέλη, καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ήταν η εισηγήτρια του θέματος: «Τι είναι οι τοπικές ποικιλίες και ποια  η σημασία τους για τη σημερινή γεωργία».

-Ο κ. Φραγκίσκος Λουκρέζης, γεωπόνος του Δήμου Άνδρου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της καταγραφής ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων και αμπελιών της Άνδρου.

3) Τέλος, ο κ. Ροίκος Θανόπουλος, γεωπόνος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε τα αποτελέσματα της συλλογής ετήσιων τοπικών ποικιλιών της Άνδρου και κατέθεσε προτάσεις για την αξιοποίησή τους.

 

Comments are closed.