Το Κέντρο Ενημέρωσης για το πρόγραμμα LIFE, στο Κόρθι, επισκέφθηκαν δυο Γερμανοί δημοσιογράφοι, καθώς ένας φωτογράφος, που βρέθηκαν στην Άνδρο προσκεκλημένοι του Δήμου Άνδρου.

Στους δημοσιογράφους, τους οποίους συνόδεψε η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για το Life κ. Ελένη Πολίτου, έγινε ενημέρωση από τον κ. Ισίδωρο Νικολάου σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και μια αποτίμηση του έργου μέχρι τώρα. Η ενημέρωση συνοδεύτηκε από έντυπο υλικό για τις δραστηριότητες του προγράμματος. Οι δημοσιογράφοι έκαναν αρκετές ερωτήσεις γύρω από το πρόγραμμα, για το οποίο έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Επίσης, οι τρεις προσκεκλημένοι του Δήμου παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ που έχει γυρισθεί για το LIFE και το οποίο αναμένεται πολύ σύντομα να παραδοθεί ολοκληρωμένο, εμπλουτίζοντας έτσι το ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα.

life-project-(3)

Tagged with:
 

Comments are closed.