Tην Παρασκευή 4 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση της Επιτροπή Διαχείρισης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Άνδρου (ΖΕΠ), κατά την οποία συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής
  2. Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων εντός της ΖΕΠ
  3. Θέματα φορέων του νησιού εντός της ΖΕΠ

Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου Άνδρου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Δασικής Υπηρεσίας, του Συλλόγου Αλιέων, των εθελοντών δασοπυροσβεστών και της Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Λειτουργεί ως προαπαιτούμενο μεν του προγράμματος LIFE, ουσιαστικά δε πιλοτικά ως προπομπός του Φορέα Διαχείρισης, που θα οριστεί μετά από την θεσμοθέτηση της ΖΕΠ Άνδρου και με το δεδομένο ότι το διαχειριστικό σχήμα προβλέπεται να λειτουργήσει μετά την λήξη του προγράμματος τον προσεχή Αύγουστο. Για τον λόγο αυτό, αρχικά συζητήθηκε και εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης. Αποφασίστηκε οι συνεδριάσεις να γίνονται κάθε δίμηνο τουλάχιστον και να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα, που αφορούν την προστασία της ΖΕΠ, καθώς επίσης να δίνεται περισσότερη δημοσιότητα για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις και την λειτουργία της.

Ως προς το δεύτερο θέμα και βάσει των απαντήσεων των φορέων-μελών της Επιτροπής στα ερωτηματολόγια, που τους είχαν αποσταλεί μετά την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής, και την συζήτηση που ακολούθησε για τα κυριότερα από αυτά (προστασία Ποσειδωνίας και αλιευτικού αποθέματος, ελεύθερη βόσκηση, πυρκαγιές, κλπ), αποφασίστηκε να δοθεί στο εξής ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων και επαγγελματικών ομάδων πολιτών για την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε τομέα δραστηριότητας μέσα στην ΖΕΠ (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, κλπ).

Όσον αφορά την ελεύθερη βόσκηση, όλες οι δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης θα γίνουν σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανεπιτήρητων Ζώων του Δήμου (της οποίας είχαν προσκληθεί και παρευρίσκονταν εκπρόσωποι), καθώς και με την Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, την Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Δασονομείο Άνδρου) και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κατόπιν πρότασης του εκπροσώπου των αλιέων, αποφασίστηκε να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση θέματα σχετικά με την ανεξέλεγκτη αλιεία, καθώς και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς. Επισημάνθηκε ως θετικό το γεγονός ότι προχωρούν οι διαδικασίες για το χωροταξικό για τη θάλασσα, καθώς και η επικείμενη ολοκλήρωση της καταγραφής των λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Όσον αφορά την οργάνωση της επιτήρησης της ΖΕΠ, αποφασίστηκε να αποσταλεί το σχέδιο φύλαξης στα μέλη και να καταγραφούν οι προτάσεις βελτίωσης καθώς κι οι υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στον κάθε φορέα, πράγμα που θα αποτελέσει θέμα επόμενης συζήτησης.

Ως προς το τρίτο θέμα, αποφασίστηκε ότι για οποιοδήποτε θέμα ή δραστηριότητα που επιβαρύνει το περιβάλλον εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Άνδρου και υποπίπτει στην αντίληψη της Επιτροπης, είτε απο αναφορές πολιτών είτε διαπιστώνεται στις σχετικές περιπολίες που πραγματοποιούνται (θαλάσσιες και χερσαίες), να καλείται και ο αντίστοιχος φορέας στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και έμπρακτης συμμετοχής για ενημερωση και υποβοήθηση επίλυσης προβλημάτων κατά περίπτωση.

Comments are closed.