Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών έγιναν πολλές πυρκαγιές στο νησί. Λαμβάνοντας υπόψη την εποχή (τέλος φθινοπώρου), πολλοί εκτιμούν οτι τουλάχιστον κάποιες από αυτές σχετίζονται με την αμφιλεγόμενη πρακτική της διαχείρισης της βλάστησης μέσω της φωτιάς από τους κτηνοτρόφους.

Στοχεύοντας στην ανάδειξη αυτού του σοβαρού ζητήματος, που απειλεί την βιωσιμότητα των προστατευόμενων περιοχών της Ανδρου, διοργανώθηκε ημερίδα στο Κόρθι από την WWF και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου. Μέλη της ομάδας του προγράμματος LIFE παρουσίασαν μερικές από τις δράσεις του που αφορούν την διάσωση του εύθραυστου περιβάλλοντος του νησιού.

Πολλά πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης της γης, μιάς και οι διαδικασίες ερημοποίησης τείνουν να αποτελέσουν φαύλο κύκλο, από τον οποίο το νησί πρέπει να δραπετεύσει.

Comments are closed.