Ανδρος, 9-12-2012

Σας ενημερώνουμε οτι η διαβούλευση της 1ης φάσης ολοκληρώθηκε. Μετά την ολοκλήρωση του τελικού σχεδίου, θα υπάρξει διαβούλευση επί των προτάσεων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Σας ευχαριστούμε.

=======================================================================================

Tagged with:
 

Comments are closed.