Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Άνδρου, έπειτα από σχετική πρόσκληση της προέδρου της Επιτροπής κ. Ελένης Πολίτου, με τη συμμετοχή όλων των μελών, φορέων, τοπικών αρχών και με την παρουσία του Δημάρχου Άνδρου, Θεοδόση Σουσούδη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης ΖΕΠ
  2. Ενημέρωση για το πρόγραμμα LIFE Ανδρου
  3. Ενημέρωση για το Σχέδιο Διαχείρισης και τις δράσεις επιτήρησης και επόπτευσης του προγράμματος
  4. Σκοπός – ρόλος της Επιτροπής Διαχείρισης
  5. Περιβαλλοντικές πιέσεις από διάφορες δραστηριότητες εντός της ΖΕΠ  και τρόποι αντιμετώπισης από την Επιτροπή Διαχείρισης
  6. Λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης (επικοινωνία – αλληλοενημέρωση – αρμοδιότητες)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε ενημέρωση για το  πρόγραμμα LIFE ΚΥΚΛΑΔΕΣ που αναπτύσσεται στην περιοχή της Γυάρου από τον υπεύθυνο της WWF, με το οποίο το LIFE Ανδρος ξεκινά συνεργασία. Επίσης, έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα LIFE ΑΝΔΡΟΣ από τον επιστημονικά υπεύθυνο, συζητήθηκαν θέματα περιβαλλοντικών πιέσεων από δραστηριότητες εντός της ΖΕΠ και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης, ενώ ζητήθηκαν οι απόψεις των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή  για τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας, βάσει αρμοδιότητας, θα συμβάλει στην προστασία της ΖΕΠ Άνδρου. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης της ΖΕΠ αποτελεί υποχρεωτική δράση του Προγραμματος LIFE και ουσιαστικά θα λειτουργεί πιλοτικά ως φορέας διαχείρισης της ΖΕΠ, ο οποίος προβλέπεται να λειτουργήσει στο προσεχές μέλλον.

Comments are closed.