Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και ήδη είναι σε εξέλιξη το Σχέδιο Διαχείρισης After-LIFE. Μπορείτε να δείτε τα παραδοτέα του προγράμματος σε αυτή την σελίδα.

Μηνιαίες αναφορές δράσεων (στα αγγλικά):
Περισσότερες πληροφορίες:

–> Δείτε φωτογραφίες

–> Δείτε video

 

Comments are closed.